Informácie

>> Dioxíny

Informácie sú zobrazená podľa dátumu pridania.

Kliknutím na hlavičku v konkrétnom stľpci tabuľky môžete zmeniť spôsob zoradenia.

Bolo nájdených 15 výsledkov

Názov Typ obsahu Témy Cieľová skupina Kľúčové slová Dátum vloženiaikona zoraďovania
Aj naše potraviny môžu obsahovať dioxíny
Tlačová správa
toxické látky Dioxíny, PVC, spaľovanie odpadu, Spaľovne, toxické znečisťovanie 03.02.2011
Košičania spúšťajú petíciu proti zvyšovaniu množstva spaľovaných odpadov
Tlačová správa
Dioxíny, perzistentné organické polutanty (POP), spaľovanie odpadu, Spaľovne, toxické znečisťovanie 04.07.2007
Najnovšie štúdie: PVC v stavebných materiáloch škodí zdraviu
Tlačová správa
Dioxíny, nebezpečné chemikálie 06.03.2007
Dioxíny (leták)
Publikácia
toxické látky školy, verejnosť Dioxíny, toxické znečisťovanie 11.02.2007
Koľko dioxínov je v potravinách v okolí Košíc?
Tlačová správa
Dioxíny, spaľovanie odpadu, Spaľovne, toxické znečisťovanie 06.02.2007
Priatelia Zeme - SPZ zistili vysoký obsah toxických látok vo vajíčkach z okolia košickej spaľovne odpadov
Tlačová správa
Dioxíny, perzistentné organické polutanty (POP), spaľovanie odpadu, Spaľovne, toxické znečisťovanie 06.02.2007
Výsledky medzinárodného výskumu znečistenia vajec toxickými látkami sú alarmujúce
Tlačová správa
Dioxíny, spaľovanie odpadu, Spaľovne, toxické znečisťovanie 06.02.2007
Svet urobil ďalší krok k zníženiu produkcie ťažko rozložiteľných toxických látok
Tlačová správa
Dioxíny, perzistentné organické polutanty (POP), toxické znečisťovanie 06.02.2007
Aj moderné spaľovne nebezpečných odpadov sú škodlivé
Tlačová správa
Dioxíny, spaľovanie odpadu, Spaľovne, toxické znečisťovanie 06.02.2007
Znečistenie prostredia na Slovensku toxickými látkami - dioxíny, PCB a HCB
Článok
toxické látky verejnosť Dioxíny, perzistentné organické polutanty (POP), toxické znečisťovanie 15.01.2007
Obsah dioxínov vo vajíčkach odobratých Priateľmi Zeme - SPZ z okolia košickej spaľovne odpadov
Článok
toxické látky obce / firmy, verejnosť Dioxíny, toxické znečisťovanie 15.01.2007
DIOXÍNY
Článok
toxické látky verejnosť Dioxíny, toxické znečisťovanie 15.01.2007
Priatelia Zeme-SPZ zistili vysoký obsah toxických látok vo vajíčkach z okolia Dusla Šaľa
Tlačová správa
Dioxíny, ekologická etika, spaľovanie odpadu, Spaľovne, toxické znečisťovanie 06.01.2007
Otvorený list Priateľov Zeme-SPZ Duslu Šaľa
Tlačová správa
Dioxíny, spaľovanie odpadu, Spaľovne, toxické znečisťovanie 06.01.2007
Výsledok monitoringu škodlivín vo vajíčkach v Šali je jedným z najhorších na Slovensku
Tlačová správa
Dioxíny, perzistentné organické polutanty (POP), spaľovanie odpadu, Spaľovne, toxické znečisťovanie 02.01.2007