Koľko dioxínov je v potravinách v okolí Košíc?

Košice, 04.02.2005

Priatelia Zeme dajú analyzovať slepačie vajcia z okolia košickej spaľovne odpadov pre zistenie obsahu jedovatých dioxínov Ľudia žijúci v okolí košickej spaľovne odpadov budú môcť vďaka Spoločnosti priateľov Zeme (SPZ) zistiť, či ich potraviny obsahujú vysoko jedovaté chemikálie - dioxíny. Organizácia zorganizovala obder slepačích vajec od piatich chovateľov z obcí dotknutých prevádzkou košickej spaľovne. Vzorku zašlú na analýzu do akreditovaného laboratória v Českej republike.

Cieľom akcie je získať aktuálne fakty o znečistení prostredia košickou spaľovňou komunálnych odpadov najnebezpečnejšími chemikáliami. Ide o perzistentné organické polutanty (POP). Tieto jedy dlhodobo odolávajú rozkladu a hromadia sa v tkanivách živých organizmov. Poškodzujú imunitný a hormonálny systém, vyvýjajúci sa plod v tele matky, môžu spôsobovať ochorenia pečene, krvného obehu a zvyšujú počet prípadov rakoviny. Laboratórne testy budú zisťovať aj výskyt polychlórovaných bifenylov a hexachlórbenzénu.

Medzi najväčších producentov emisií dioxínov patria spaľovne odpadov. „Práve košická spaľovňa odpadov, ktorá je v prevádzke vyše desať rokov a je známa zastaralou technológiou, presahovala podľa dvoch meraní emisný limit EÚ pre dioxíny 70 až 330 násobne,“ upozorňuje predseda SPZ Ladislav Hegyi.

Čistejšou a lacnejšou alternatívou voči spaľovaniu je recyklácia, kompostovanie a prevencia vzniku odpadov. Ich prevádzka neznečisťuje prostredie jedovatými chemikáliami. Napriek tomu sa vedenie mesta Košice a Kosit a.s., ktorá zabezpečuje odpadové hospodárstvo, zaoberajú iba rekonštrukciou spaľovne odpadov. Modernejšie technológie spaľovní odpadov síce skutočne môžu znížiť uvoľňovanie dioxínov zo spaľovne pod limit vyžadovaný EÚ, no ich eliminovať nedokážu.

Priatelia Zeme sa touto akciou zapojili do medzinárodného projektu mimovládnych organizácií „Splňte sľuby - eliminujte najškodlivejšie chemikálie“ realizovaného v dvadsiatich krajinách na piatich kontinentoch. Cieľom je vytvoriť tlak na vlády, aby uskutočnili opatrenia pre elimináciu týchto jedov v našom prostredí. Z rôznych druhov potravín boli vybraté vajíčka, pretože tvoria súčasť stravy všade na svete a zároveň symbolizujú nový život. Viac informáciíLadislav Hegyi, Spoločnosť priateľov Zeme, 0903 628 503
PrílohaVeľkosť
foto: archív SPZ144.34 KB
foto: archív SPZ202.97 KB
foto: archív SPZ200.83 KB
foto: archív SPZ129.55 KB
foto: archív SPZ106.02 KB
foto: archív SPZ106.11 KB
foto: archív SPZ98.47 KB
foto: archív SPZ162.28 KB
foto: archív SPZ107.01 KB
foto: archív SPZ132.6 KB