Znižovanie vzniku odpadov - Aktivity Priateľov Zeme - SPZ

Priatelia Zeme - SPZ pomáhajú realizovať kroky pre zníženie vzniku odpadov občanom, školám, priemyslu, štátnej správe – vzdelávaním, systémovými legislatívnymi zmenami, presadzovaním ekonomických nástrojov, vlastnou činnosťou.

V súčasnosti pracujeme na záchrane vratných opakovane používaných obaloch na trhu v SR aj EÚ. Ďalšími aktivitami sú poradenstvo a pomoc samosprávam a zdravotníckym zariadeniam v rozvoji aktivít pre znižovanie vzniku odpadov.