Spaľovňa Žilina-Mojšova Lúčka

V máji 2010 sa na nás obrátili občania Mojšovej Lúčky pri Žiline s prosbou o pomoc pri zabránení výstavbe spaľovne komunálnych odpadov. Dokumentácia k zámeru je stiahnuteľná na tejto stránke  http://eia.enviroportal.sk/detail/termicke-zhodnocovanie-odpadu-spolocnosti-vas-zilina-mojsova-lucka . Vzhľadom k viacerým nezrovnalostiam, zavádzajúcim informáciám - napr. samotný názov (hovorí o zhodnocovaní odpadov spoločnosti VAS, pričom však pôjde o bežný komunálny odpad z celého regiónu), porušeniu zákona pri zverejňovaní informácií sa do procesu zapájame a budeme sa snažiť tejto komunite odborne pomôcť, prinajmenšom usledovať zákonnosť a úplnosť celého procesu.

K zámeru sme odoslali niekoľko pripomienok.

Viac informácií nájdete aj na stránke http://www.mojs.sk/layout9.php alebo http://www.zakrajsiuzilinu.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=342&Itemid=27

Pozrite si aj najnovší článok http://www.zilinskyvecernik.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=22518&Itemid=53

Otvorený list občanov mesta Žilina adresovaný poslancom mestského zastupiteľstva nájdete tu.