Aktuálne

V novembri vydal OUŽP v Prešove záverečné stanovisko s odporúčaním realizácie zámeru. Spolu s obcou Tuhrina sme ho obdržali takmer mesiac po jeho vydaní. Následne začal investor podnikať kroky pre vydanie územného rozhodnutia.

Spolu s právničkou a občanmi, ktorí nesúhlasia s výstavbou skládky v susedstve svojich pozemkov podnikáme rôzne kroky.