Čo ponúka projekt a čo získa Vaša škola?

Čo ponúka projekt?

 • inovatívne environmentálne výučbové programy počas dvoch rokov
 • exkurzie do prírody pre žiakov/ študentov zamerané na jednotlivé tematické okruhy
 • podporu iniciácie, tvorby a smerovania školských projektov v rámci súťaže o:
  a, týždňový ekotábor v Nemecku
  b, víkendové ekotábory na Slovensku
  c, zaujímavé vecné ceny
 • možnosť vytvárania medzinárodných partnerstiev škôl so zapojenými školami v Nemecku
 • motiváciu k rozbehnutiu trvaloudržateľných aktivít

Čo získa Vaša škola?

 • kvalitné ekologické výučbové programy množstvo zážitkov a nových impulzov pre žiakov/študentov
 • participáciu na medzinárodnom projekte počas dvoch rokoch a možnosť vytvorenia medzinárodného partnerstva škôl (Slovensko – Nemecko)
 • zaujímavé ceny pre výhercov umiestnených na prvých troch miestach súťaží
 • príležitosť o ekologizáciu školy a dosiahnutie ekonomických úspor pomocou bezplatných konzultácií a poskytovania ekotipov
 • zviditeľnenie školy
 • šancu stať sa zelenou školou