Skládka Luštek

V Dubnici nad Váhom plánuje spoločnosť Stredné Považie a.s. rozšíriť existujúcu svoju skládku odpadov a vybudovať k tomu regionálnu kompostáreň. Problémov tohto zámeru je hneď niekoľko. Lokalita navrhovanej aj súčasnej skládky je veľmi problematická. Je umiestnená v tesnej blízkosti rieky Váh na vysoko priepustnom podloží. Kapacita kompostárne, ktorá má byť regionálnou, nepostačuje ani samotnému mestu Dubnica nad Váhom. Pripadá nám to len ako nejaký "bonus", vďaka ktorému má MŽP rozšírenie skládky odobriť. Pripomienky k predloženému zámeru si môžete pozrieť tu.

V novembri bol vypracovaný rozsah hodnotenia, v ktorom boli zahrnuté až citované všetky naše pripomienky, ktoré musí navrhovateľ zodpovedať v ďalšom dokumente.

V marci 2010 bola vydaná Správa o hodnotení, v ktorej investor dopracoval pripomienky, ale s niektorými sa nevysporiadal dostatočne, na čo sme ho opätovne upozornili. Naša hlavná výhrada spočíva v nevhodnosti vybranej lokality z hľadiska tesnej blízkosti rieky Váh, čo môže byť rizikové hlavne pri 500 a 1000 ročných vodách. 

PrílohaVeľkosť
Pripomienky_Zámer_Dubnica.doc80.5 KB
Rozsah_hodnotenia_Dubnica.doc71.5 KB
Pripomienky_Sprava_Dubnica.doc63.5 KB