Najnovšie štúdie: PVC v stavebných materiáloch škodí zdraviu

KOŠICE, 06.03.2007

Ak sa PVC (polyvinylchlorid), používa v stavebných materiáloch , je pre ľudské zdravie a životné prostredie škodlivý. Uvádza to štúdia Green Building Council (USGBC), najväčšej americkej organizácie, ktorá sa zaoberá environmentálnym stavebníctvom. Výsledky ukazujú, že PVC uvoľňuje do ovzdušia nebezpečné množstvá dioxínov, ktoré spôsobujú rakovinu.  Najväčšie riziko nastáva vtedy, ak je v budove PVC a vypukne tam požiar.

Najčastejšie sa táto látka nachádza v okenných rámoch, podlahe, alebo rôznych trubkách. Ak začnú horieť tak sa do ovzdušia uvoľňujú toxické plyny, ktoré môžu obyvateľov domu, alebo požiarnikov paralyzovať a znemožniť im tak útek do bezpečia. Najlepšie zdokumentovaná je tragédia z roku 1977 v americkom Beverly Hills , kde počas požiaru klubu zomrelo na následky horenia materiálov z PVC až 161 ľudí. Čerstvejší je príklad z letiska v nemeckom Dusseldorfe. Tu v roku 1996 usmrtil chlórovodík, ktorý sa vytvoril horením PVC, 16 ľudí.

Priatelia Zeme sa už dlhodobejšie usilujú o postupnú náhradu PVC bezpečnejšími alternatívami. Poslanci slovenského parlamentu zašli pred šiestimi rokmi ďalej a presadili úplný zákaz používania PVC, ktorý mal platiť od roku 2008.

„ Veľkí priemyselní výrobcovia ako Coca-cola nás vtedy označili za iniciátorov tohto zákazu, pričom to bola súkromná iniciatíva niektorých poslancov. Bola to evidentná snaha vykresliť nás ako radikálnu organizáciu,“ hovorí predseda Priateľov Zeme- SPZ  Ladislav Hegyi.

Po mediálnej kampani pristúpili zákonodarcovia k druhému extrému a zrušili všetky obmedzenia pri používaní PVC.

„ Takéto ad hoc riešenia nemajú žiadny význam. Je samozrejme nereálne okamžite nahradiť všetky produkty, ktoré obsahujú PVC. Pri niektorých materiáloch , ako sú napríklad medicínske výrobky a hračky je nutné konať rýchlo, v ostatných oblastiach, ako sú napríklad stavebné materiály, sú potrebné postupné kroky.“ hovorí predseda Priateľov Zeme – SPZ Ladislav Hegyi.

Štúdia amerických odborníkov vyzýva na inovácie stavebných materiálov s prihliadnutím na dopad na ľudské zdravie a životné prostredie. Ak sa dokáže, že výrobok je zdraviu škodlivý, treba ho nahradiť bezpečnejšou alternatívou. Tu musí platiť zásada najvyššej obozretnosti.

Priateľov Zeme – SPZ zároveň mrzia zaujaté vyjadrenia slovenských priemyselných výrobcov PVC, ktorí sa napriek vedeckým výskumom tohto produktu zastávajú.

„ Novácke chemické závody pred rokmi klamali, keď popierali súvislosť medzi PVC a vznikom jedovatých dioxínov. Priatelia Zeme sa naproti tomu stále opierali iba o výsledky vedeckých výskumov, čo potvrdzuje aj táto posledná štúdia“ uzatvára L. Hegyi. Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Milan Šebo, mediálny koordinátor, Priatelia Zeme, Tel.: 0915 769 124, media@priateliazeme.sk
Kľúčové slová: Dioxíny | nebezpečné chemikálie