Ekologizácia zdravotníctva - problémy

 • Nesprávna klasifikácia nebezpečného odpadu (NO) znamená jeho nesprávne triedenie.

  Veľkým problémom je hlavne rizikový infekčný odpad zo zdravotnej starostlivosti, ktorého zneškodnenie si vyžaduje 20 až 30 násobne vyššie výdavky ako za ostatný odpad. V dôsledku nesprávnej či nejednoznačnej klasifikácie a niekedy prehnanej opatrnosti voči rizikám nákazy sa produkuje zbytočne veľa NO, ktorý ani nebezpečným nie je. Mnohé látky a materiály nie sú  pred vyhodením infekčné/nebezpečné, ale stávajú sa takými práve po zmiešaní s infekčným/nebezpečným odpadom. Medzi infekčným odpadom často končí aj dobre recyklovateľný papier či plast. Takýmto spôsobom sa množstvo NO zbytočne zvyšuje a rastie aj cena za jeho zneškodňovanie.
 • Nedostatočné triedenie zložiek komunálneho odpadu.

  Zdravotnícke zariadenia, ktoré vyhlasujú, že svoj odpad triedia, často separujú len nebezpečný odpad od ostatného odpadu, alebo triedia jednotlivé zložky nebezpečného odpadu ako im ukladá zákonná povinnosť. Zabúda sa pritom na to, že až 80 % komunálneho odpadu možno recyklovať.
 • Používanie toxických látok (ortuť, PVC...).

  Toxické látky sa paradoxne používajú pri liečbe pacientov aj z najrizikovejších skupín ako sú novorodenci, deti, tehotné ženy, pacienti na hemodialýze. Sú súčasťou rôznych pomôcok a prístrojov a najmä pri dlhodobom použití spôsobujú závažné poškodenia zdravia (hlavne reprodukčného, nervového a hormonálneho systému).
  Použitie medicínskych pomôcok z PVC, ktoré obsahuje ftaláty (práve tie spôsobujú spomínané poškodenia) má v zdravotníctve stále široké uplatnenie. Patria k nim napríklad intravenózne a endotracheálne kanyly, kyslíkové masky, infúzne súpravy, vyživovacie cievky a rôzne ďalšie hadičky v priamom kontakte s organizmom.

  Po stopách PVC (doc, 47kB)
 • Spôsob zneškodňovania nebezpečného odpadu.

  Všetok nebezpečný odpad zo zdravotníckych zariadení je spaľovaný v spaľovniach nebezpečného odpadu, ktoré znečisťujú naše prostredie toxickými látkami a zaťažujú nemocnice zbytočnými nadmernými výdavkami. Vďaka lacnejším a bezpečnejším alternatívam a recyklácii až 97% nebezpečného zdravotníckeho odpadu nemusí byť spaľovaných.
PrílohaVeľkosť
Miliony_na_liecbu-ekolisty.pdf119.52 KB