Fork to farm 2024

Dátum začiatku

01.01.2024

Dátum konca

31.12.2024

 

Cieľom projektu siete Zero Waste Europe s názvom: Fork to farm - v prekladeOd vidlí na farmu je vytvoriť vhodné podmienky na preukázateľné zníženie emisií metánu z odpadov v samosprávach poskytovaním odborných znalostí pri zavádzaní účinných miestnych modelov.

Partnermi projektu ERIC je 10 členskými organizácií siete Zero Waste Europe: Zero Waste Francúzsko, Zero Waste Čierna Hora, Zero Waste Poľsko, ZERO (Portugalsko), Za Zemiata (Bulharsko) a Priatelia Zeme – SPZ (Slovensko).

Hlavné stratégie a výsledky projektu

  • Sieť Zero Waste Europe bude poskytovať zdroje a odborné znalosti zapojeným partnerom projektu s cieľom optimalizovať systém zberu a spracovania biologického odpadu vo vybraných samosprávach.
  • Vybrané zapojené samosprávy budú podporované, aby sa podelili o svoje poznatky na kľúčových globálnych stretnutiach o klíme a metáne, aby spolupracovali s inými samosprávami v rámci the Waste MAP a boli aktívne v informačnej kampani.

 

Náhľad obrázku