Ružínska priehrada - čo môžete urobiť vy?

Možnosť odosielať tento formulár bola pozastavená.

Pre dôkladné zmonitorovanie stavu prostredia, výskytu čiernych skládok v okolí Ružína ale najmä prítokov do Ružína potrebujeme pomoc dobrovoľníkov.

Čo môžete urobiť Vy?

  • sledujte a nahlasujte nám výskyt čiernych skládok v blízkosti prítokov do Ružínskej priehrady (Hnilec, Hornád a ich prítoky)
  • staňte sa ružínskym dobrovoľníkom, kontaktujte nás a pomôžte nám s osvetou medzi obyvateľmi dotknutého regiónu, distribúciou informačných materiálov, terénnym monitoringom...
  • ak ste z obce alebo mesta sídliacej na Hornáde, Hnilci alebo ich prítokoch, kontaktujte Vášho starostu/starostku a informujte sa, či je Vaša obec do projektu zapojená a či už vyplnila dotazník, ktorý je pre začatie spolupráce nevyhnutný. Na otázky o spokojnosti so systémom odpadového hospodárstva vo Vašej obci môžete odpovedať v anonymnom dotazníku pre občanov