Partneri projektu a kontakt

www.priateliazeme.sk/spz www.naturpark-thueringer-wald.de www.dbu.de

 

Hodina deťomNadačný fond Slovak Telekom
 
Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu,  štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a nadáciou DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt).
Projekt Príma-klíma podporuje:
Projekt Jednou nohou v tráve-inovatívna zážitková ekovýchova na školách podporuje Nadačný fond Slovak Telekom. Projekt trvá od 14. júla 2009 do 15. decembra 2009.
Projekt Dajme šancu deťom, dáme šancu aj prírode podporuje Nadácia pre deti Slovenska. Projekt trvá od 26. júna 2009 do 30. júna 2010.

Naturpark Thüringer Wald

Združenie Naturpark Thüringer Wald e.V.(Prírodný park Durínsky Les) je podľa durínskeho zákona o ochrane prírody chránenou oblasťou. Cieľom tohto prírodného parku je ochrana a rozvoj prírody a krajiny, zachovanie a rozvoj rekreačnej funkcie a zachovanie udržateľných foriem hospodárenia. Na zaistenie tejto rekreačnej funkcie, funkcie ochrany prírody a na dosiahnutie cieľov ochrany a rozvoja je nevyhnutná doprovodná práca s verejnosťou ako aj príprava ponúk na realizáciu aktivít, zážitkov v prírode a na vzdelávanie v oblasti životného prostredia. Združenie Naturpark Thüringer Wald e.V. (NPV), ktoré je riadené obcami a čiastočne podporované štátom, má na zreteli zákonné poverenie na vzdelávanie v oblasti životného prostredia a na informovanie verejnosti s cieľom zladiť záujmy ochrany prírody a rekreácie. K tomu slúži decentrálny návštevnícky informačný systém s 15 informačnými centrami o prírodnom parku v tomto regióne, s vyše 30 infoterminálmi na verejne prístupných miestach a internetová prezencia.

PrílohaVeľkosť
Záber z Naturparku Thüringer Wald 631.28 KB