Toxická domácnosť

Nábytok a elektronika obsahujú spomaľovače horenia, ktoré pretrvávajú v životnom prostredí, sú bioakumulatívne a narúšajú hormonálny systém. Koberce, rohože obsahujú chemikálie, vďaka ktorým viac odolávajú znečisteniu. Čo všetko nájdeme v kobercoch, vo vankúši a že je auto malé chemické laboratórium sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

PRACH
Zistená prítomnosť mnohých látok, o ktorých sa píše na týchto stránkach v prachu v našich domácnostiach je dôkazom toho, že tieto látky nie sú v nábytku, kobercoch, elektronike, oknách a ďalšom vybavení bytu pevne viazané, ale uvoľňujú sa z nich. S prachom sa stretávame denno denne a tak je namieste venovať väčšiu pozornosť expozícii toxínom prostredníctvom prachu, najmä u detí. Významným opatrením proti tomu je pravidelné vysávanie a utieranie prachu.

KOBERCE
Koberce na mieru, ktoré pokrývajú celú dlážku v miestnosti, majú síce dobré tepelno a zvukovo izolačné vlastnosti, z hľadiska toxických látok sú však poriadnou bombou. Koberce bývajú bohato ošetrené brómovanými spomaľovačmi horenia, perfluórovanými látkami kvôli odolnosti voči škvrnám, antimikrobiálnymi látkami, formaldehydom v kobercových lepidlách a pesticídmi proti moliam – všetko to sa dostáva do vzduchu v miestnosti a našich pľúc. Okrem toho koberce, najmä tie s dlhými vláknami zachytávajú do seba čiastočky syntetických aróm, náterov, čistiacich prostriedkov, alergénov z domácich miláčikov a všetkého čo si donesieme na topánkach alebo nohách. Okrem týchto „novodobých“ chemikálií, v starých kobercoch boli zistené ťažké kovy ako olovo, kadmium, ortuť, polyaromatické uhľovodíky a PCB.

Naša rada:
Ak už máte v izbách koberce, je dôležité miestnosť pravidelne a dôsledne vetrať a koberec vysávať (nie vysávačom s naplneným vreckom). Ak si kupujete nový koberec, je dôležité ho pred uložením v miestnosti poriadne vyvetrať, aby sa z neho dostalo čo najviac pridaných chemikálií.
Koberce môžu „nasať“ až 8 krát viac špiny ako je ich váha, preto čím hrubší koberec, tým viac toxínov môže obsahovať.
Uprednostňujte koberce z prírodným materiálov, tkané zo starého šatstva, menšie koberčeky ako jeden na celú miestnosť.

PODLAHOVÉ KRYTINY Z PVC
Ak máte vo vašej domácnosti koberce od steny po stenu a pod tým podlahu z PVC, máte pod nohami jednu z najtoxickejších kombinácií.
Podlahové krytiny z PVC obsahujú ftaláty, chlórované parafíny a niekedy aj olovo alebo cín v zlúčeninách na stabilizáciu materiálu. Ftaláty, ktoré sa z PVC uvoľňujú do prostredia majú veľmi vážne negatívne účinky na zdravie, preto bolo ich použitie u niektorých výrobkov úplne zakázané (napr. hračky). Viaceré krajiny už urobili opatrenia na obmedzenie alebo vylúčenie používania PVC vo verejných budovách.

Naša rada:
Uprednostňujte prírodné linoleá, drevené podlahy, gumu a ďalšie alternatívy namiesto PVC podláh. Ak máte podlahu z PVC, vyvarujte sa jej zahrievaniu, kladeniu horúcich predmetov a pravidelne vetrajte.

ELEKTRONIKA
Moderné technológie prinášajú širokú škálu elektroniky, ktorá je pre čoraz väčšie množstvo ľudí nevyhnutnosťou. Televízory, DVD prehrávače, MP3, stereo súpravy, plazmové obrazovky, počítače, notebooky, dátové projektory, mobilné telefóny, bezdrôtové telefóny, to všetko predstavuje masu plastových krytov, polovodičov, super rýchlych procesorov a ľubovoľného množstva chemikálií vrátane všadeprítomných ftalátov, brómovaných spomaľovačov horenia a formaldehydu. Čím dlhšie sú tieto prístroje zapnuté, tým viac sa zohrievajú a tým väčšie množstvo toxických látok z nich uniká, hlavne keď sú nové. Tieto látky sa stávajú súčasťou prachu, poletujú vo vzduchu, ukladajú sa do kobercov, dýchame ich, prijímame v potrave.
Keď elektronika doslúži, stáva sa nebezpečným odpadom, ktorý je stále problém plnohodnotne zrecyklovať.

Naša rada:
Vyberajte si elektroniku od výrobcov, ktorí eliminujú brómované spomaľovače horenia. Uprednostňujte aj tú, ktorá má namiesto plastových krytov kovové.
Nekupujte zbytočne novú elektroniku, pokiaľ vám tá stará ešte slúži. Zvažujte či je nový kus spotrebiča v domácnosti ozaj nevyhnutný.
Elektroniku nenechávajte zbytočne bežať a zabráňte jej prehrievaniu.
Miestnosti s novou elektronikou dôkladne vetrajte.

SPÁLŇA
Až jednu tretinu nášho života trávime spánkom, preto je veľmi dôležité eliminovať toxíny práve z tejto etapy nášho denného cyklu. Povliečky, spálňový nábytok, matrace, prikrývky, vankúše atď. môžu byť ošetrené širokou škálou chemikálií, ktoré nášmu zdraviu nijako nepomôžu, práve naopak. Nekrčivé obliečky môžu obsahovať formaldehyd, matrace PVC, povrch matracov býva ošetrený perfluórovanými látkami kvôli škvrnám, polyuretánová pena v matracoch je impregnovaná spomaľovačmi horenia...

Naša rada:
Uprednostňujte prírodné materiály ako bavlna, vlna na obliečky, prikrývky, matrace z prírodného latexu namiesto rôznych polyuretánových pien. Je to obzvlášť dôležité najmä u malých detí, ktoré sú najviac zraniteľné a spánkom trávia väčšinu dňa.
Umiestnite do spálne len minimum nábytku, vyhýbajte sa podlahe z PVC a kobercom „od steny po stenu“. Neumiestňujte do spálne elektroniku.

Brómované spomaľovače horenia (HBCDD)

Slúžia na to, aby zabránili a spomalili vznik požiaru. Majú široké využitie v textile, čalúnenom nábytku, matracoch, elektronike a konštrukčných materiáloch, odkiaľ sa uvoľňujú a dostávajú sa do organizmu. Môžu tvoriť až 10% materiálu. Boli zistené v domovom prachu, krvi aj materskom mlieku. O ich rozsiahlom rozšírení svedčí aj fakt, že boli zistené napr. aj u delfínov na celej zemeguli. Sú veľmi toxické pre vodné organizmy. Testy na zvieratách zistili negatívne účinky na pečeň, mozog a nervový systém.

Chemicky sú brómované spomaľovače horenia svojou štruktúrou veľmi podobné polychlórovaným bifenylom – toxickým látkam, ktorých požitie je zakázané. Rovnako ako PCB ovplyvňujú štítnu žľazu a hormonálnu rovnováhu a sú neurotoxické, vysoko rizikové hlavne pre vývoj CNS plodu počas vnútromaternicového vývinu.
Ich súčasťou sú látky PBDE - polybrómované difenylétery. Používajú sa hlavne do polyuretánových pien a elektronických súčiastok. Najnebezpečnejšie sú 3 kongenéry PBDE – penta-BDE, okta-BDE a deka-BDE. Vzhľadom k negatívnym účinkom vydala EU v roku 2002 rozhodnutie o zákaze použitia penta a okta BDE. Žiaľ, nezakázala použitie tretieho.
O náraste kontaminácie populácie PBDE svedčí aj švédska štúdia, ktorá zistila radikálny nárast obsahu týchto látok v materskom mlieku od roku 1972 do roku 1997.
HBCD - hexabromocyklododekán - najrozšírenejší ako súčasť penového polystyrénu na zatepľovanie. Bol zaradený do zoznamu PBT látok (perzistentné, bioakumulatívne a toxické)

Stávame sa aj my akýmisi spomaľovačmi horenia?
Nie je to vtip. Mnoho príbehov z radov prevádzkovateľov krematórií naznačuje, že z tohto či iného dôvodu, súčasná kremácia tiel trvá dlhšie a vyžaduje vyššie teploty ako tomu bolo v minulosti.

Väčšina prírodných materiálov nepotrebuje spomaľovače horenia, alebo ich potrebuje len minimum. Prítomnosť spomaľovačov horenia v spotrebiteľskom tovare nepochybne chráni životy (napr. pred zhorením vo vlastnej posteli), ale sumárna expozícia z rôznych zariadení v našom byte má od ochrany zdravia naozaj ďaleko. Je preto namieste začať hľadať a vyvíjať menej toxické alternatívy. Niektoré spoločnosti už v rámci svojej zelenej PR začali nahrádzať brómované spomaľovače horenia za priaznivejšie alternatívy. Takými sú napr. Dell, Ericsson, Philips, IKEA. NEC.

Viac o spomaľovačoch horenia v angličtine - prezentácia
                                                                              - Karolinska univerzitná nemocnica, Štokholm

Kadmium

- ťažký kov, ktorý poškodzuje tráviaci trakt, obličky, kardiovaskulárny a hormonálny systém, vyvoláva rakovinu pľúc a prostaty
- do organizmu sa môže dostávať z rôznych elektronických zariadení, batérií, plechov na pečenie a potravín prostredníctvom priemyselných hnojív a kalov z poľnohospodárstva

Formaldehyd

Uvoľňuje sa ako plyn z nových výrobkov, hlavne nábytku, kobercov pri vyšších teplotách a vysokej vlhkosti. Trvá to aj niekoľko rokov a koncentrácia sa mení v závislosti od teploty a vlhkosti, preto je veľmi dôležité v miestnostiach s novým nábytkom a kobercami vetrať.
Formaldehyd vzniká tiež aj rozkladom aspartámu, umelého sladidla v žuvačkách a diétnych nápojoch na metanol, ktorý sa v tele ďalej rozkladá až na formaldehyd a vyvoláva poškodenia nervovej sústavy a imunitného systému.
Formaldehyd sa v minulosti používal v izolačných penách, ale kvôli jeho toxicite bol v 80. rokoch zakázaný.
Vďaka jeho vysokej hydrofilite je súčasťou kozmetiky ako šampóny, peny do kúpeľa, mydlá.
Vvyvoláva alergické reakcie u 20% populácie, depresie, bolesti hlavy, bolesti v hrudníku, infekcie ucha, chronické problémy, nespavosť. Laboratórne testy potvrdili súvislosti so vznikom rakoviny a poškodením DNA
Je tiež súčasťou nekrčivých látok, tmelov a lepidiel a ako konzervačná látka v niektorých farbách a lakoch.

Olovo

- hormonálny disruptor, karcinogén, ktorý vplýva najmä na nervový systém, vyvoláva vývojové zmeny a zmeny správania
- hlavným zdrojom olova sú rôzne náterové hmoty a emisie z priemyslu
- v domácnosti môže byť zdrojom kryštál s obsahom olova, glazúrovaný porcelán, smaltovaný riad a tiež olovom kontaminované potraviny

Naftalén


- spôsobuje poškodenie pečene a obličiek, siý zákal, poškodenie očnej rohovky
- vplýva na reprodukciu, podozrivý z karcinogénnych účinkov
- je perzistentný a bioakumulatívny
- používa sa hlavne na ochranu šatstva proti moliam

Perchlóretylén - PERC

Je to vysoko prchavá organická látka, ktorá kontaminuje vzduch aj vodu a spôsobuje u ľudí problémy s pečeňou, obličkami, má neurotoxické účinky a je potenciálnym karcinogénom.
Najviac exponovaní sú ľudia žijúci v budovách s prevádzkou na chemické čistenie šatstva, pracovníci čistiarní, ľudia, ktorí nosia čerstvo chemicky čistené odevy.

Je tiež súčasťou rôznych prostriedkov na čistenie škvŕn.

Naša rada:
Ak dávate čistiť odevy do čistiarne, kde sa používa perchlóretylén (väčšina prípadov), po prevzatí z čistiarne odstráňte z odevov plastový obal a nechajte ich pred uložením do šatníka vyvetrať.

Perfluórované látky - PFCs (PFOS, PFOA)
Sú to látky, ktoré sa používajú na výrobu nelepivých povrchov, sú silne odolné voči vode a tukom, preto sú aj súčasťou nepremokavých materiálov a prostriedkov proti tvorbe škvŕn. Nájdeme ich najmä v kobercoch, topánkach, nábytku, outdoorových odevoch, nekrčivom oblečení, povrchoch panvíc a riadov (teflón), ale ich použitie sa rozširuje čoraz viac. Patria k najrozšírenejším toxickým chemikáliám, ktoré boli zistené v organizmoch po celej planéte. Expozícia vyvoláva vrodené anomálie, narúša hormonálny systém, poškodzuje imunitný systém a funkcie štítnej žľazy. Je to ďalšia z radov chemikálií, ktoré boli uvedené na trh bez podrobného testovania.

Ak máte v kuchyni kanárika a používate na varenie teflónové panvice, dávajte pozor!
Otrava teflónovými výparmi je známa a nie nezvyčajná príčina smrti drobných domácich vtáčikov. Aj keď sa panvice používajú pri odporúčaných teplotách, aj tak sa z povrchu uvoľňujú toxické výpary, ktoré môžu byť pre vtáčiky smrteľné.
Pre človeka je riziková hlavne teplota nad 350°C, ale niektoré štúdie uvádzajú ako rizikové aj nižšie teploty. Vtedy sa povrch panvice začne narúšať a výpary s toxickými látkami môžu byť vdychované alebo prijaté potravou pripravenou na takejto panvici.
Vysoké hladiny PFCs boli zistené aj v sáčkoch na prípravu popcornu v mikrovlnnej rúre – odtiaľ migrujú do oleja v popcorne. Podobné obaly sa používajú aj v mnohých fast foodoch.
Americká agentúra pre ochranu životného prostredia zaradila PFOS, PFOA do skupiny karcinogénnych látok. Do roku 2010 mali výrobcovia znížiť emisie PFOA o 95% a vylúčiť stopové množstvá vo výrobkoch do roku 2015.

Naša rada:
Uprednostňujte nerezové riady, keramické, titánové alebo porcelánové pred teflónovými. Pri varení v teflónových panviciach a hrncoch používajte čo najnižšiu teplotu a intenzívne vetrajte. Vyhýbajte sa nekrčivému oblečeniu, fast foodom.

Toxické znečistenie vo vnútri áut

Prostredie v aute by sme mohli prirovnať k našej obývačke. Máme tam čalúnené sedačky, elektroniku, koberčeky, osviežovače vzduchu, telefón, svetlá a veľa veľa plastov. Škodlivé látky, ktorým sme vystavení v našej domácnosti sú taktiež prítomné aj v našom aute. Rozdiel je len v menšom priestore a teda aj potenciálne väčšej koncentrácii. Spomaľovače horenia, perfluórované chemikálie, formaldehyd, ftaláty, bisfenol A...
Máte nové auto? Cítite ten pach? Je to zmes prchavých organických látok uvoľňujúcich sa z komponentov vo vnútri auta, zahŕňajúca etylbenzén, xylén, formaldehyd a toluén. Pri novom aute nepúšťajte vnútornú ventiláciu, pretože tak nechávate cirkulovať práve tieto látky a dýchate ich o to intenzívnejšie. Japonská štúdia zistila, že pach nového auta prekračuje až 35 krát zdravotne nezávadný limit pre koncentráciu prchavých organických látok. Prirovnávajú to k fetovaniu lepidla. Trvá až tri roky, kým sa koncentrácia týchto látok zníži na limit povolený japonským ministerstvom zdravotníctva. K uvoľňovaniu látok prispieva aj prehrievanie automobilu slnečným žiarením.
(prevzaté z knihy Karen Ashton, Elizabeth Salter Green: The toxic consumer)