Kontakt

Poštová adresa: Priatelia Zeme - SPZ, Haluzice 761, 91307 Haluzice

Kancelária: Haluzice

Mobil: 0903 77 23 23

E-mail: spz (zavinac) priateliazeme (bodka) sk

Internet: www.priateliazeme.sk/spz

Bankové spojenie: 4350054728/3100, Prima banka
IBAN SK9631000000004350054728 

Právna forma: občianske združenie

IČO: 355 29 261

DIČ: 2021396069

Ak by ste chceli kontaktovať priamo zamestnancov Priateľov Zeme - SPZ, môžete okrem vyššie uvedených kontaktov, použiť aj priame kontakty.

Priestor pre Vaše otázky, názory:

 

napíšte priatelia veľkými písmenami