Ružínska priehrada - problémy

Každoročne sa na Ružíne objavuje ten istý problém. Enormné znečistenie odpadom prichádzajúcim z prítokov Hornádu a Hnilca. Prísun odpadov je značný najmä v čase „veľkých vôd“, záplav, kedy rozvodnené rieky a potoky priberajú aj odpady z čiernych skládok vytvorených na brehoch týchto tokov. Mimoriadna situácia nastala v lete tohto roku (2008), keď sa na Ružíne zaznamenalo nadmerné znečistenie po pretrvávajúcich búrkach a záplavách. Tento stav zaujal aj médiá, ktoré tomu venovali pozornosť a upozornili na problém. Od tohto momentu začali ráznejšie konať aj kompetentné správne orgány. Žiadne represie, neriešená príčina Doteraz sa problému nevenovala pozornosť komplexne. Vždy sa riešil len dôsledok – t.j. odstránenie odpadu z hladiny priehrady. Povinnosť odstrániť odpad mali a majú tí, ktorí k znečisteniu neprispievajú vôbec alebo len veľmi malou mierou (obec Margecany, Správa vodnej stavby Ružín). Odstránenie odpadu z priehrady však nerieši problém, pretože po príchode ďalšej „veľkej vody“ sa hladina opäť odpadom zaplaví a je potrebné znovu vynaložiť množstvo finančných prostriedkov na jej vyčistenie a tak to ide dokola.