Ťažba uránu pri Košiciach - riešenia

Riešenie tohoto problému je jednoznačné - nepovoliť otvorenie uránovej bane v tak nevhodnej lokalite. Dôležité je zabezpečiť dôsledné posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Z dlhodobého hľadiska je pre zabezpečenie bezpečnosti a udržateľného rozvoja pre budúce generácie nevyhnutné postupne preorientovať súčasnú energetiku z dnešného zamerania na jadro a fosílie k prevládaniu obnoviteľných zdrojov energie a jej úsporám, racionálnej spotrebe.