Povedali o nás

"Ďakujem za skvelú a úspešnú spoluprácu Priateľom Zeme, občianskemu združeniu, ktoré robí maximum pre ochranu a rozvoj životného prostredia."

Jozef Božik, primátor mesta Partizánske


"Ako splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ale aj ako ten, ktorý 20 rokov pracoval v mimovládnom prostredí a zároveň aj ako aktívny občan SR, som presvedčený, že ak sa rozhodujete prispieť formou asignácie v prospech organizácie OZ Priatelia Zeme – SPZ, tak urobíte správne, uvedomelo a zodpovedne. OZ Priatelia Zeme – SPZ je dlhoročná renomovaná organizácia a moja skúsenosť s nimi aj ako s partnermi v rámci nášho Národného projektu 'Participácia' je len dobrá. Sú to profesionáli, majú výsledky, vedia spolupracovať a ich agenda je mimoriadne dôležitá. Takže: určite doporučujem :)"

Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

 
„OZ Priatelia Zeme – SPZ dlhé roky vzdeláva širokú verejnosť s hmatateľnými výsledkami. Pri spoločnej komunikácii vždy trvá na svojej filozofii ale súčasne je schopné a ochotné prijať aj iný názor, ak je prínosnejší a kvalitnejší pre zlepšenie systému odpadového hospodárstva. A tento prístup, dogmatické netrvanie na svojom názore bez ohľadu na relevantnosť druhého názoru je v súčasnej dobe vzácnosť.“
 
Peter Šimurka, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie

"Počas môjho ministrovania a poslancovania mi boli Priatelia Zeme predovšetkým odbornými partnermi, na ktorých som sa kedykoľvek mohol obrátiť s prosbou o rady, informácie a poznatky. Vo väčšine prípadov som sa s ich stanoviskom stotožnil. Možno ich neurazím, keď poviem, že som ich považoval aj za mojich priateľov."

prof. RNDr. László Miklós DrSc. Dr. h. c., bývalý poslanec NRSR, minister životného prostredia v rokoch 1998-2006


"Hoci nie som vyštudovaný ekológ, stav nášho životného prostredia je pre mňa veľmi dôležitý a snažím sa robiť, čo môžem, aby som minimalizoval svoju ekologickú stopu a zvyšoval environmentálne povedomie u mojich študentov... som presvedčený, že naše aktivity a ciele sú zmysluplné a majú prínos pre nás všetkých."

Jonathan Gresty, aktivista, člen správnej rady Priateľov Zeme - SPZ


„Začiatky separácie odpadu v obci nám ukázali, že bez odborného partnera to jednoducho nemôže fungovať. Som veľmi rád, že pri zrode ako aj v ďalšom priebehu našej snahy o ochranu životného prostredia sme spoznali odborníkov z organizácie Priatelia Zeme - SPZ. Naša spolupráca je v budúcnosti viac ako istá! Veľmi sa na ňu teším.“

Radomír Brtáň, starosta obce Košeca


Som rád, že môžem dlhšiu dobu napomáhať Priateľom Zeme - SPZ, ktorí sa zasadzujú za trvalo udržateľný spôsob života a podávajú pomocnú ruku ľudom, ktorých právo na zdravé životné prostredie je porušované a nedokážu sa sami brániť.

Bc. Ondrej Pačay, aktivista, člen správnej rady Priateľov Zeme - SPZ


"Spriateľte sa s Priateľmi Zeme a Zem sa stane tak trošku Vašou. Budete mať alibi, že ste neboli ľahostajní, keď trpela."

Marián Geišberg, herec, spevák


"Práve Vašej organizácii vďačím za rozbehnutie môjho dobrovoľníctva a nájdenie zmysluplného spôsobu ako tráviť svoj voľný čas."

Ing. Alica Bajúsová, aktivistka


"Bolo to úžasné. V mene všetkých ľudí, ktorí na festivale robia, sa chceme poďakovať Priateľom Zeme aj dobrovoľníkom. Takýto čistý festival je raritou nielen na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle."

Michal Kaščák, riaditeľ hudobného festivalu Pohoda, spevák, po zavedení triedeného zberu Priateľmi Zeme - SPZ festivale Pohoda


"...od toho obdobia čo som v SPZ sa na svet pozerám inak, myslím, že ohľaduplnejšie."

RNDr. Lenka Rusnáková, aktivistka, predsedkyňa správnej rady Priateľov Zeme - SPZ


"Priatelia Zeme, vystavovateľ s entuziazmom pre ušľachtilé myšlienky, len vydržať priatelia, aby nás bolo viac."

Ing. Dušan Kováč, riaditeľ agentúry BB EXPO


"Tým, že som stretol Priateľov Zeme sa môj život pohol smerom ku trvalej udržateľnosti. Spoznávam aj odvrátenú stranu môjho spôsobu života a snažím sa ho zmeniť."

Ing. Ján Vozár, aktivista


"Priatelia Zeme - SPZ ako mimovládna organizácia má nezastupiteľné miesto pri "kontrole" orgánov verejnej správy a vhodnou komunikáciou oboch partnerov by sa mohli aj navzájom pozitívne ovplyvňovať. Ja osobne sa o takýto dialóg budem snažiť."

Ing. Vladimír Blažíček, generálny riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia, MŽP SR


"S Priateľmi Zeme spolupracujem veľmi rád a robím to už niekoľko rokov. Veľa som sa od nich naučil a spoznal veľa skvelých ľudí. Páči sa mi na nich ich priebojnosť a odhodlanosť chrániť životné prostredie čo sa im vo väčšine darí. Spolupráca je na miestnej, regionálnej aj štátnej úrovni, od vzdelávania žiakov na školách, bežných ľudí na uliciach až po pripomienky a úpravy zákonov v NR SR. Človek ma dobrý pocit na duši, keď robí niečo prospešné. S Priateľmi Zeme sa toho dá robiť strašne veľa."

Dominik Jurina, aktivista


"Priateľov nezískavame, ale spoznávame." - To by asi vystihlo moju spoluprácu s Priateľmi Zeme - SPZ. Poznáme sa dlhé roky, odborne si pomáhame, máme spoločné ciele, hoci pracujeme na rôznych pozíciách. Verejná správa s neziskovou organizáciou. Dovolím si povedať, že za tie roky, čo vedľa seba pôsobíme, stali sa z nás priatelia. Veľmi si to vážim. A na záver by som použila ešte jeden pekný citát:Priatelia zrkadlom tvojej osobnosti, v nich sa prejavuje, kto si.

Ing. Zdenka ŠvajdleníkováMsÚ Topoľčany; Odbor výstavby, životného prostredia a vyvlastňovacieho konania; samostatný odborný referent pre ŽP
Poznámka : celý môj život je spojený s úctou  k životnému prostrediu a jeho ochranou.


„Na práci ľudí z Priateľov Zeme sa mi páči to, že nie len hľadajú a poukazujú na problémy životného prostredia a prírody ale dôležité je že sa ich snažia aj aktívne riešiť a meniť obraz našej (často smutnej) reality. Keď sa ako dobrovoľníčka zúčastňujem na ich akciách, vždy zažívam veľmi príjemné chvíle v kruhu priateľov, ktorým záleží nie len na nich samých ale na každom človeku, najmä teda na zodpovednom a aktívnom prístupe - šírením osvety a praktických rád, ako eliminovať environmentálne problémy našej spoločnosti.“

Mirka Nikolovičová, aktivistka


"Príroda je oproti nám vo výhode, môže existovať aj bez nás, ale my bez nej nie..." - a práve Priatelia ZemeSPZ je skupinka ľudí, ktorým nie je ľahostajné, ako sa ľudia k prírode správajú. Počtom ľudí síce malá, ale dosiahnutými výsledkami veľká skupinka bola aj pre naše mestečko hybným mechanizmom v našich snahách, zámeroch a aktivitách vo všetkých oblastiach týkajúcich sa odpadového hospodárstva. Dúfam, že to bude i naďalej, za čo im ďakujeme.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka Technických služieb Stará Turá, m.p.o.


"7 rokov aktivizmu pre Priateľov Zeme - SPZ v celku zmenilo môj život. Okrem toho, že som získal prehľad, veľa užitočných informácií o problematikách, ktorými sa zaoberajú, pomohol na rôznych akciách, infostánkoch, ekotáboroch, a pod., získal som aj mnoho žážitkov a našiel som veľa dobrých priateľov, s ktorými sa kamarátim dodnes... Téma o čistom životnom prostredí bude stále častejšia keďže sme jej súčasťou a som rád, že Priatelia Zeme - SPZ ponúkajú skutočné riešenia pre prírodu, pre ľudí, pre trvalo udržateľnú spoločnosť."

Bc. Stanislav Tomek, aktivista


Priatelia Zeme - SPZ pomohli našej obci, pomohli životnému prostrediu, pomáhajú Zemi. Staňme sa priateľmi...

Ing. Martin Rác, starosta obce Bolešov


"Mám vzťah k svojmu odpadu. Všetci ho máme. Ak máte pocit, že si so svojim odpadom nerozumiete, je tu pre vás SPZ."

Lucia Tóthová, aktivistka


Priatelia Zeme - SPZ, jej skutočnými priateľmispôsobom života, svojím konaním a šírením posolstva úcty k nej. Ako niekoľkoročnýštátny úradníkso spôsobilosťou na odpadové hospodárstvo viem oceniť ich vysoko-odborné vedomosti, ale aj praktické skúsenosti v tejto oblasti. Bez zaváhania môžem povedať, že na Slovensku nepoznám kvalifikovanejších odborníkov na problematiku biologicky rozložiteľných odpadov ako Priatelia Zeme - SPZ. Prajem im nevyhasínajúce nadšenie a veľa úspechov v aktivitách pre záchranu našej spoločnej „Matky Zeme“.“

Ing. Monika Medovičová, prednostka Obvodného úradu životného prostredia v Nitre


"Som rada, že máme v našej krajine, dokonca na východe takú skvelú organizáciu akou sú Priatelia Zeme. Otázkam ochrany životného prostredia sa venujem už polovicu života, prešla som rôznymi kruhmi v tejto oblasti a SPZ som si ponechala ako srdcovú záležitosť. A to nielen kvôli ich agende, v ktorej sú na Slovensku jednotkou pokiaľ ide o odbornosť, tiež preto, ako mi pomohli rozšíriť si ekologické obzory, ale najmä kvôli tomu, že som vďaka nim spoznala množstvo úžasných ľudí s ktorými sme strávili mnoho krásnych chvíľ a kopec srandy pri práci a zábave. Mnohí z nich ostali v mojom živote ako skutoční Priatelia:-)"

Mgr. Zuzana Makovská, aktivistka


"O Priateľov Zeme - SPZ a ľudí, ktorí z tejto organizácie vyšli, som sa mohol po odbornej stránke oprieť vždy, keď bola na programe dňa tématika odpadového hospodárstva. "

Mgr. Juraj Smatana, poradca predsedníčky vlády Slovenskej republiky Ivety Radičovej pre životné prostredie


"Priatelia Zeme sú super... vyvíjajú občiansky aktivizmus, ktorý je nad rámec každodenného pohodlia".

Juraj Florek, aktivista


"Páči sa mi, že ako dobrovoľníčka v SPZ-tku mám možnosť efektívne tráviť voľný čas, čerpať nové vedomosti z oblasti environmentalistiky, stretávať zaujímavých a podobne naladených ľudí, kominikovať a otvárať ďalším ľuďom obzory... Neviem, či tým zachraňujem celý svet, no minimálne ten môj vnútorný áno. Pretože cítim, že to má zmysel."

Andrea Uherková, aktivistka


"Som rád, že na Slovensku je organizácia, ktorá sa dlhodobo systematicky venuje komunálnemu odpadu. Ako na obciach predchádzať vzniku odpadov, recyklovať odpad, efektívne triediť odpad a kompostovať odpad."

Ing. Peter Nováčik, Nové Mesto nad Váhom