Ocenenia

Rok 2011: Súťaž Zlatý mracec 2011, Čestné uznanie za mimoriadny prínos projektu Odpady sa týkajú všetkých!

Rok 2005: Výstava R.I.S v Banskej Bystrici, Čestné uznanie za výrazný prínos v oblasti environmentálnej výchovy a poradenstva

Rok 2003: Cena ministra životného prostredia Slovenskej republiky za prínos v starostlivosti o životné prostredie

Rok 2001: Environmentálne ocenenie Sasakawa Central Europe Fund - 1. miesto za projekt Znižovanie odpadov a znečistenia v SR

Rok 1998: Environmentálne ocenenie Sasakawa Central Europe Fund - 2. miesto za projekt Pre zdravšie a krajšie mesto Košice