Ekologizácia zdravotníctva - čo môžete urobiť Vy?

  • Informujte zdravotníckych pracovníkov o zavedení separovaného zberu, o možnosti šetrenia finančných prostriedkov zlepšením odpadového hospodárstva (aj prostredníctvom našich letákov a brožúr).
  • Navrhnite kompetentným v zdravotníckych zariadeniach, aby pouvažovali nad možnosťou náhrady PVC pomôcok aspoň pre najrizikovejších pacientov. Brožúru o PVC pre zdravotnícke zariadenia vám radi zašleme.
  • Ak pracujete v zdravotníckom zariadení, presadzujte používanie výrobkov a pomôcok na viacnásobné použitie, ak je to možné z hľadiska hygienických a bezpečnostných opatrení. Aj napriek tomu, že je potrebné ich čistiť a dezinfikovať, náklady sú stále nižšie ako na kupovanie nových, jednorazových produktov.
  • Kontaktujte Priateľov Zeme – SPZ, radi Vám poradíme a pomôžeme riešiť tieto problémy.