Nebezpečné chemikálie - Aktivity Priateľov Zeme - SPZ

Chemický priemysel vynakladá milióny euro na oslabenie REACH-u. Priatelia Zeme preto pomáhali európskym ekologickým, ženským, lekárskym združeniam ovplyvňovať orgány EÚ pre prijatie REACH-u, ktorý by dôsledne chránil zdravie ľudí a prostredie. Zároveň realizujeme  vzdelávacie akcie o problematike chemikálií a výskum zisťujúci prítomnosť nebezpečných chemikálií u ľudí, v potravinách, prírode.