Náš tím

Branislav Moňok

štatutárny zástupca organizácie
- riadenie projektov a informačných kampaní
- zavádzanie prvkov a koncepcií Zero Waste do praxe
- poradenstvo v oblasti triedeného zberu odpadov
- poradenstvo v oblasti domáceho, komunitného a centralizovaného kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov
- príprava koncepčných a vzdelávacích materiálov v odpadovom hospodárstve
- spolupráca s obcami a komunitami v oblasti nakladania s komunálnym odpadom
- prednáškové a školiace aktivity
- legislatívna práca v oblasti predchádzania vzniku a nakladania s odpadmi

e-mail: monok (zavinac) priateliazeme (bodka) sk, mobil: 0904 124 726
 

Mgr. Lenka Beznáková

- fundraising
- organizovanie seminárov, školení, prednášok a workshopov
- príprava a manažovanie projektov
- príprava koncepčných a vzdelávacích materiálov v odpadovom hospodárstve
- prednáškové a školiace aktivity
- legislatívna práca v oblasti predchádzania vzniku a nakladania s odpadmi
- poradenstvo v oblasti triedeného zberu v obciach

e-mail: beznakova (zavinac) priateliazeme (bodka) sk, mobil: 0902 131 202

 


Mgr. art. René Říha

- administrácia, aktualizácia web stránok a e-mailových konferencií
- dizajnovanie materiálov vizuálnej komunikácie
- fotografické práce
- realizácia vzdelávacích a informačných aktivít
- organizácia súťaží a podujatí

e-mail: riha (zavinac) priateliazeme (bodka) sk

 


Mgr. Michaela Bartíková

- praktická realizácia vzdelávacích a informačných aktivít pre verejnosť
- lektorovanie na materských, základných a stredných školách

e-mail: bartikova (zavinac) priateliazeme (bodka) sk

 

 

 


Mgr. Lucia Petijová

- praktická realizácia vzdelávacích a informačných aktivít pre verejnosť
- lektorovanie na materských, základných a stredných školách
- praktická realizácia a vyhodnocovanie analýz a prieskumov
- práca s aktivistami a členmi organizácie

e-mail: petijova (zavinac) priateliazeme (bodka) sk

 

 


Mgr. Martina Moňoková

- praktická realizácia vzdelávacích a informačných aktivít pre verejnosť
- lektorovanie na materských, základných a stredných školách
- praktická realizácia a vyhodnocovanie analýz a prieskumov
- práca s aktivistami a členmi organizácie

e-mail: monokova (zavinac) priateliazeme (bodka) sk

 

 


Ing. Michaela Staneková

- manažovanie komunitného kompostoviska na Homolovej ul. v Bratislava-Dúbravka
- rozvoj komunitného kompostovania v Bratislave

e-mail: stanekova (zavinac) priateliazeme (bodka) sk

 

 

 


Jakub Dušek

- praktická realizácia vzdelávacích a informačných aktivít pre verejnosť
- lektorovanie na materských, základných a stredných školách
 

 

 

 


Samuel Blaško

- praktická realizácia vzdelávacích a informačných aktivít pre verejnosť
- lektorovanie na materských, základných a stredných školách

 

 

 

 


Ing. Paulína Urdová

- praktická realizácia vzdelávacích a informačných aktivít pre verejnosť