Spaľovňa Bukocel

Zámer, ktorý predložila spol. Bukocel, a.s. nesie síce značne zavádzajúci názov "Zmena palivovej základne", v skutočnosti sa však jedná o spaľovňu odpadov. Spoločnosť plánuje časť paliva používaného na prevádzku ich výrobného zariadenia nahradiť ostatným a nebezpečným odpadom v celkovom množstve 70 000 ton za rok.

Celý zámer, tak ako je predložený a dostupný na web stránke http://eia.enviroportal.sk/detail/zmena-palivovej-zakladne-bukocel-hencovce neuvádza základné údaje, z ktorých by bolo možné zodpovedne posúdiť vplyv navrhovanej zmeny na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Zo zámeru sa nedozvedáme takmer žiadne podstatné konkrétne informácie. Je napísaný veľmi zle až nekorektne. Investor sa neustále snaží presvedčiť obec a občanov o tom, že tento zámer je nevyhnutný pre rozvoj ich spoločnosti a celého regiónu. Bez toho, aby boli dodané konkrétne informácie k zodpovednému posúdeniu prevádzky na životné prostredie.

Pripomienky Priateľov Zeme - SPZ

Obec Hencovce obdržala od MŽP list a doplnok k pripomienkam obcí. V liste Ministerstvo žiada o prehodnotenie stanoviska obce. Zaslaný doplnok nerieši žiadne podstatné pripomienky dotknutých obcí. Priatelia Zeme - SPZ o doplnku neboli informovaní.

PrílohaVeľkosť
Pripomienky_Zámer_Bukocel.doc85 KB