Fotosúťaž FotoPozitív FotoNegatív

FotoPozitiv - FotoNegativ - súťaž Priateľov Zeme - SPZ

Priatelia Zeme - SPZ vyhlasujú fotografickú sútaž „FotoPozitiv“ o zachytenie minimalizácie odpadu a „FotoNegativ“ o najlepšie zachytenie maximalizácie odpadu. Uzávierka súťaže je 30. septembra 2010.

Súťaž bola ukončená, výhercovia sú zverejnení na tejto stránke.

Témy:
FotoPozitív – Cieľom je zachytenie témy minimalizácie odpadov, čo znamená predchádzanie vzniku odpadov a obmedzenie ich množstva a škodlivosti.
FotoNegatív – Cieľom je zachytiť maximalizáciu odpadov.