Správna rada

Správna rada je orgán, ktorý vykonáva koncepčnú, rozhodovaciu a kontrolnú činnosť v organizácii.
Jej funkcie upravuje článok 5 v stanovách organizácie.

Od mája 2013 je zloženie správnej rady nasledovné:

  • Jonathan Gresty (člen)

  • Katarína Pačayová (člen)

  • Ondrej Pačay (člen)

 

Jonathan Gresty

Ako britský občan žije na Slovensku devätnásť rokov. Pracuje na voľnej nohe a svoje humanitné vzdelanie uplatňuje ako učiteľ angličtiny a prekladateľ. Býva v Prešove so slovenskou manželkou a dvomi dospievajúcimi deťmi.

"Hoci nie som vyštudovaný ekológ, stav nášho životného prostredia je pre mňa veľmi dôležitý a snažím sa robiť, čo môžem, aby som minimalizoval svoju ekologickú stopu a zvyšoval environmentálne povedomie u mojich študentov. Podľa môjho názoru problém klimatických zmien je - a bude - jednou z najväčších výziev pre ľudstvo v tomto storočí. Aj keď sa Priatelia Zeme - SPZ nezameriavajú prioritne na túto problematiku, som presvedčený, že naše aktivity a ciele zmysluplné a majú prínos pre nás všetkých."


 

Katarína Pačayová

Vyštudovala environmentálnu ekológiu na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, počas štúdia začala pracovať pre Priateľov Zeme - SPZ, kde sa venovala problematike toxických látok, projektovému a finančnému manažmentu. Momentálne je na materskej dovolenke.

"Problémy životného prostredia ma trápili už od základnej školy, kedy som v štvrtom ročníku napísala sloh s názvom "Rozprávala mi naša Zem". Ako aktivistka som pomáhala viacerým organizáciám a pretože súhlasím s postojmi Priateľov Zeme - SPZ, chcem sa aj naďalej podieľať na ich aktivitách."

Ondrej Pačay

Počas štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pomáhal ako dobrovoľník na mnohých akciách Priateľov Zeme - SPZ. V súčasnosti pôsobí ako IT špecialista - programátor a vo voľnom čase sa venuje chovu oviec a hydiny.

Za člena správnej rady som kandidoval, pretože je to aktívna pomoc organizácii, ale zároveň aj zodpovednosť a výzva. Som rád, že môžem už dlhšiu dobu napomáhať Priateľom Zeme - SPZ, ktorí sa zasadzujú za trvalo udržateľný spôsob života a podávajú pomocnú ruku ľudom, ktorých právo na zdravé životné prostredie je porušované a nedokážu sa sami brániť. “