Perzistentné organické polutanty (POP) - čo môžete urobiť Vy?

  • Obmedzme príjem živočíšnych tukov - mäsa, rýb, mliečnych výrobkov.
  • Nekupujme výrobky s obsahom chlóru, chlórových zlúčenín - z PVC (má značku 3 v trojuholníku, alebo nápis PVC, V, vinyl); papier bielený chlórom či chlórdioxidom, chlór. rozpúšťadlá. 
  • Zistite aké sú najväčšie zdroje POP´s vo Vašom okolí a žiadajte miestne a štátne úrady, aby urobili urýchlené opatrenia pre ich elimináciu a zabezpečili rozvoj čistých alternatív.
  • Vyhľadávajme a kupujme zeleninu, ovocie, obiloviny od ekologických poľnohospodárov. Vyhýbajte sa produktom ošetrovaným pesticídmi a nepoužívajte pesticídy vo svojich záhradách.
  • Pri domácom kutilstve dávajme pozor, aby náterové hmoty neobsahovali chlórované zlúčeniny.
  • Trieďme svoje odpady a dávajme ich na recykláciu (do určených nádob, výkupní druhotných surovín)
  • Bioodpady separujme a kompostujme.
  • Nespaľujme odpady v domácich peciach, na záhradách a pod.