Ružínska priehrada - riešenia

Je potrebné odstrániť príčinu znečistenia Príčinu je treba hľadať na prítokoch do Ružína, konkrétne na riekach Hornád a Hnilec a ich prítokoch. Na brehoch týchto tokov sa neustále vytvárajú čierne skládky. Zamedziť ich vytváranie je možné len systematickou prácou v obci a osvetou medzi občanmi.