Informácie

>> ekologizácia

Informácie sú zobrazená podľa dátumu pridania.

Kliknutím na hlavičku v konkrétnom stľpci tabuľky môžete zmeniť spôsob zoradenia.

Bolo nájdených 51 výsledkov

Názov Typ obsahu Témy Cieľová skupina Kľúčové slová Dátum vloženiaikona zoraďovania
Tradičná „Recyklácia Priateľov Zeme“ je tu opäť!
Tlačová správa
ekologizácia, odpady verejnosť minimalizácia, predchádzanie vzniku odpadov, recyklácia 11.05.2019
Mikuláš bez odpadov
Článok
ekologizácia, odpady verejnosť domácnosť bez odpadov, Mikuláš, zero waste 03.12.2018
Prieskum o tom, ako sa (ne)triedi v obciach SR
Článok
ekologizácia, odpady obce / firmy, verejnosť biologické odpady, obce, odpady, separácia, triedený zber 05.11.2018
Komunitné kompostovanie (leták)
Publikácia
ekologizácia, odpady obce / firmy, školy, verejnosť Biologický odpad, kompost, Kompostovanie, komunitné kompostovanie 08.10.2018
Domácnoť bez odpadov (leták)
Publikácia
ekologizácia, odpady školy, verejnosť domácnosť, domácnosť bez odpadov, predchádzanie vzniku odpadu, znižovanie vzniku odpadov 27.04.2018
Filmové turné Bez odpadu! prináša zážitok a inšpiruje k zmene
Tlačová správa
ekologizácia, odpady, toxické látky školy, verejnosť Kompostovanie, minimalizácia, odpady, predchádzanie vzniku odpadov 20.02.2018
Priatelia Zeme ocenili obce s najlepšími výsledkami v odpadovom hospodárstve
Tlačová správa
ekologizácia, odpady obce / firmy, verejnosť 3Z, biologické odpady, Biologický odpad, Kompostovanie, súťaž 21.12.2017
Friends of the Earth awarded municipalities with the best results in waste management
Tlačová správa
ekologizácia, odpady obce / firmy, verejnosť 3Z, biologické odpady, Biologický odpad, Kompostovanie, súťaž 21.12.2017
Požiadavky pre obce na triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov; metodická príručka
Publikácia
ekologizácia, odpady obce / firmy, školy, verejnosť Biologický odpad, Kompostovanie, kompostovisko, triedený zber 21.02.2017
Fotografie z Letného Ekotábora 2015
Galéria
ekologizácia verejnosť ekovýchova 21.06.2016
Dobrovoľná skromnosť – ODPADY (leták)
Publikácia
ekologizácia verejnosť minimalizácia, odpady, predchádzanie vzniku odpadu 29.09.2015
Tradičná „Recyklácia Priateľov Zeme“ je tu opäť!
Tlačová správa
ekologizácia verejnosť burza 27.05.2015
Štvrtá celoslovenská Miss Kompost má miery 100x100x50!
Tlačová správa
ekologizácia školy, verejnosť Biologický odpad, kompost, kompostér, Kompostovanie 27.09.2014
Kompost a jeho využitie (leták)
Publikácia
ekologizácia, odpady školy, verejnosť kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 16.09.2014
„Recyklácia“ Priateľov Zeme opäť splnila svoj cieľ
Tlačová správa
ekologizácia verejnosť minimalizácia, opätovné používanie, predchádzanie vzniku odpadu 06.06.2014
Kompostujme bioodpad, šot komiks
Publikácia
ekologizácia, odpady verejnosť Biologický odpad, bioodpad. kompostovanie, kompost 26.02.2014
Priatelia Zeme – SPZ vítajú snahu Európskeho parlamentu o výraznú redukciu plastových odpadov
Tlačová správa
ekologizácia, odpady verejnosť legislatíva, recyklácia, triedený zber 21.01.2014
Tradičná košická „Recyklácia Priateľov Zeme“ je opäť tu!
Tlačová správa
ekologizácia verejnosť minimalizácia, predchádzanie vzniku odpadu, znižovanie vzniku odpadov, znovupoužívanie 28.03.2013
Predchádzanie vzniku a triedenie komunálnych odpadov - príručka pre samosprávy (brožúra)
Publikácia
ekologizácia, odpady obce / firmy, verejnosť kompost, Kompostovanie, nulový odpad, predchádzanie vzniku odpadu, smerovanie k nulovému odpadu, triedený zber 05.03.2013
Koncepcia smerovania k nulovému odpadu (brožúra)
Publikácia
ekologizácia, odpady obce / firmy, verejnosť kompost, Kompostovanie, predchádzanie vzniku odpadu, smerovanie k nulovému odpadu, triedený zber 05.03.2013
„Naša planéta nie je na jedno použitie“ odkazujú deti z Partizánskeho
Tlačová správa
ekologizácia, odpady školy, verejnosť 25.12.2012
Aj tretí ročník súťaže obcí „3Z“ má svojich víťazov!
Tlačová správa
ekologizácia, odpady 21.12.2012
Návrhy k príprave Programu predchádzania vzniku odpadu v Slovenskej Republike
Publikácia
ekologizácia, odpady obce / firmy, školy, verejnosť 18.12.2012
Ekolisty 2/2012
Publikácia
ekologizácia, odpady obce / firmy, školy, verejnosť 05.12.2012
Letný Ekotábor Priateľov Zeme - zažite netradičnú dovolenku!
Tlačová správa
ekologizácia verejnosť 21.05.2012
Ako zorganizovať výmennú ekologicko-charitatívnu burzu - "Novoročnú recykláciu" (manuál)
Publikácia
ekologizácia, odpady obce / firmy, školy, verejnosť minimalizácia, príručky a manuály, recyklácia 07.08.2011
Súťaž Miss Kompost po prvý raz štartuje na Slovensku
Tlačová správa
ekologizácia, odpady Biologický odpad, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 03.05.2011
V Novoročnej „recyklácii“ Priateľov Zeme – SPZ pomáhajú Košičania životnému prostrediu aj sebe navzájom
Tlačová správa
ekologizácia ekovýchova, minimalizácia, nadmerna spotreba, recyklácia 07.02.2011
Novoročná „recyklácia“ Priateľov Zeme – SPZ opäť pomôže obyvateľom Košíc
Tlačová správa
ekologizácia minimalizácia, recyklácia, znižovanie vzniku odpadov, znovupoužívanie 01.02.2011
Najlepší odpad je ten, čo nevznikne
Článok
ekologizácia verejnosť minimalizácia 28.12.2010
Dážďovka Žofka a jej zážitky - pozrite si zaujímavý komiks o kompostovaní
Článok
ekologizácia školy, verejnosť Kompostovanie 27.12.2010
Zaujímavé internetové stránky s témou minimalizácie odpadu a znečistenia
Článok
ekologizácia verejnosť minimalizácia 27.12.2010
Minimalizujme... počas Vianoc, sviatkov
Ekoporadňa
ekologizácia školy, verejnosť Ekologické Vianoce, minimalizácia
Minimalizujme... počas Vianoc, sviatkov
09.12.2010
Minimalizujme... vo voľnom čase
Ekoporadňa
ekologizácia školy, verejnosť minimalizácia
Minimalizujme vo voľnom čase
09.12.2010
Minimalizácia... v práci, škole, kancelárii
Ekoporadňa
ekologizácia školy, verejnosť minimalizácia
Minimalizácia... v práci, škole, kancelárii
09.12.2010
Minimalizujme... na ulici, v spoločnosti, komunite
Ekoporadňa
ekologizácia školy, verejnosť minimalizácia
Minimalizujme... na ulici, v spoločnosti, komunite
09.12.2010
Minimalizujme... na cestách, na dovolenke
Ekoporadňa
ekologizácia školy, verejnosť cestovanie, doprava, minimalizácia
Minimalizujme... na cestách, na dovolenke
09.12.2010
Minimalizujme... v kúpeľni, na toalete
Ekoporadňa
ekologizácia školy, verejnosť minimalizácia
Minimalizujme... v kúpeľni, na toalete
09.12.2010
Minimalizujme... v kuchyni, pri stole
Ekoporadňa
ekologizácia školy, verejnosť minimalizácia
Minimalizujme... v kuchyni, pri stole
09.12.2010
Minimalizujme ...pri starostlivosti o seba, deti, blízkych
Ekoporadňa
ekologizácia školy, verejnosť domácnosť, minimalizácia
Minimalizacia pri starostlivosti
09.12.2010
Minimalizujme... pri údržbe domácnosti, okolo domu
Ekoporadňa
ekologizácia školy, verejnosť minimalizácia
Minimalizácia v domácnosti
09.12.2010
Minimalizujme... na nákupe
Ekoporadňa
ekologizácia školy, verejnosť minimalizácia
Minimalizácia - nákupy
09.12.2010
Videoklip: Nie do plastov!
Publikácia
ekologizácia, odpady školy, verejnosť
18.11.2010
Animácie
Článok
ekologizácia minimalizácia 19.10.2010
EkoKomiksy
Článok
ekologizácia verejnosť minimalizácia 19.10.2010
Minimalizačné desatoro (minibrožúrka o minimalizácii odpadu a predchádzaní vzniku)
Publikácia
ekologizácia školy, verejnosť minimalizácia 11.05.2010
Ako predísť záplave odpadov (leták o minimalizácii odpadov a predchádzaní vzniku)
Publikácia
ekologizácia verejnosť minimalizácia, nadmerna spotreba 11.05.2010
22 ekotipov - aby bol Deň Zeme každý deň (leták na Deň Zeme)
Publikácia
ekologizácia školy, verejnosť ekologická etika, ekovýchova, environmentálna výchova 10.11.2009
Nepodporujme krátkozraké riešenia - Používajme vratné fľaše (leták)
Publikácia
ekologizácia školy, verejnosť obaly, zálohovanie, znižovanie vzniku odpadov 14.01.2008
10 krokov pre zníženie množstva nemocničného odpadu
Článok
ekologizácia, odpady obce / firmy, školy Zdravotnícky odpad 07.06.2007