OTVORENÁ VÝZVA ZA SPRAVODLIVÉ RECYKLAČNÉ POPLATKY

04.11.2020

Budú vyššie recyklačné poplatky naozaj znamenať neúmerné zvýšenie cien potravín? Alebo nás chcú výrobcovia zmiasť? My len chceme mať dostatočne vytvorené podmienky na triedenie odpadu!

V SR je zavedená tzv. rozšírená zodpovednosť výrobcov. Podľa zákona o odpadoch by mali výrobcovia platiť všetky náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu z obalov a neobalových výrobkov - papiera, plastov, kompozitných obalov na báze lepenky, skla a kovových obalov. Ale toto sa nedeje. Napr. pri plastoch je priemerný poplatok za 1 tonu cca 114 €. Náklady na zber, prepravu, dotriedenie, odvoz na zhodnotenie a zhodnotenie sú v priemere vo výške cca 550 €/1 tona plastu. Za 114 € sa nedá vykonať ani jeho zber. Toto finančné poddimenzovanie triedeného zberu plastov má za následok nízku úroveň triedenia a recyklácie.

Z celkového potenciálu plastov v komunálnom odpade sa v roku 2018 vytriedilo iba necelých 27 %. Inak povedané, 73 % plastov zostalo v zmesovom komunálnom odpade = platíme za to v poplatku za odpady. Rozdiel medzi nákladmi a príspevkami za triedenie platíme tiež my alebo obce (mimoriadne vývozy, rôzne príspevky do združení, udržanie zavedeného komfortu...). A nemuseli by sme!

Ak by teda bola cena za 1 tonu plastov 550 €, tak by to pre spotrebiteľa znamenalo toto:

  • Pri 1,5 litrovej PET fľaši by si priplatil spotrebiteľ 0,023 €/fľaša. Pri Kofole by to bolo 2,17 % z novej ceny výrobku.
  • Pri jogurtovom tégliku (145 g balenie) by si priplatil spotrebiteľ celkom (téglik+viečko) 0,0036 €. Pri Zvolenskom jogurte by to bolo 0,84 % z novej ceny výrobku.
  • Pri rastlinnom masle Flóra (400 g balenie) by bol recyklačný poplatok celkom (téglik+hliníkové viečko+plastové viečko) 0,011 €, čo je 0,61% z novej ceny výrobku.

Zaujímavé je porovnanie cien jednotlivých výrobkov v rámci obchodných reťazcov. Rozdiely cien v nich sú väčšinou väčšie, ako sú navrhované recyklačné poplatky na obaly. Takže, ak niekto tvrdí, že ceny výrazne narastú, tak klame.

V SR bolo v roku 2019 uvedených na trh 119 192 ton plastových obalov. Ak to vynásobíme sumou 436 € (rozdiel medzi navrhovaným a súčasným recyklačným poplatkom) a vydelíme to počtom obyvateľov, tak nám vyjde, že mesačne zaplatí každý obyvateľ SR navyše 0,79 €. Za všetkých 5 zložiek (obaly z kovov, plastov, papiera, skla, kompozitných obalov) to vyjde necelých 0,90 € mesačne = 10,76 € ročne.

Tých 10,76 € ročne nám môže zabezpečiť väčšiu dostupnosť triedeného zberu, menej skládkovaného a spaľovaného odpadu... Ale hlavne je to príspevok, ktorý zabezpečí čistejšie životné prostredie.

Odporcovia zvyšovania recyklačných poplatkov – NEKLAMTE NÁS, PROSÍM, a plňte si svoje povinnosti, ku ktorým ste sa zaviazali. My chceme triediť a vy ste sľúbili, že sa o to postaráte!

 

OTVORENÁ VÝZVA ZA SPRAVODLIVÉ RECYKLAČNÉ POPLATKY
Kľúčové slová: recyklácia | triedený zber
Cieľová skupina: verejnosť
Táto podstránka bola vytvorená: 4. november 2020 - 16:00, naposledy bola upravená: 10. november 2020 - 15:18.