Znovu používači


Minimalizátori odpadu odvážaného na skládky komunálneho odpadu, práve oni tak dôkladne využívajú nami vyhodené nepotrebné predmety, ktoré by inak putovali na skládku.
Autor: Matej Šiculiak

Prejsť na stránku fotosúťaže.

Fotosúťaž FotoPozitív

Fotosúťaž FotoNegatív