odpady

Jednorazové nápojové obaly ŠKODIA VIAC ako vratné fľaše

Žiadajme a kupujme nápoje vo vratných sklenených flašiach.

OBALY

čo robiť s obalmi pre šetrenie prírody, nášho zdravia a peňazí

Zachráňme vratné obaly – pre naše prostredie a peniaze

Informačný list o dopadoch obalov nápojov na životné prostredie, peniaze spotrebiteľov a kvalite obalov

Systém nakladania s obalmi v jednotlivých krajinách EÚ

Prehľad environmentálnej legislatívy o obaloch v členských štátoch EÚ so zameraním na obmedzovanie vzniku obalového odpadu.

Mimovládne organizácie žiadajú jasné "Nie" dovozu odpadov

24.03.2006 Koalícia európskych environmentálnych organizácií vrátane Priateľov Zeme-SPZ dnes vyzvala ministrov životného prostredia v krajinách EÚ, aby odmietla návrh, ktorý umožní dovoz odpadu za účelom spaľovania. Spaľovne by podľa neho mohli byť preklasifikované zo zariadení na zneškodnenie odpadu na zariadenia na jeho energetické využitie.

Ministri životného prostredia V4 proti dovozu odpadu

05.05.2006 Priatelia Zeme-SPZ vítajú odmietavé stanovisko ministrov životného prostredia krajín V4 k návrhu preklasifikovať spaľovne odpadu na zariadenia na jeho energetické využitie. Ministri tak zaujali principiálny postoj proti dovozom komunálneho odpadu za účelom spaľovania.

Európski ministri sa nepostavili proti dovozom odpadov do nových členských krajín

29.06.2006 Ministri životného prostredia EÚ sa včera opäť zaoberali kontroverzným návrhom odpadovej stratégie, ktorý obsahuje viacero negatív. K najhorším patrí preklasifikovanie spaľovní komunálneho odpadu na zariadenia pre jeho „energetické zhodnocovanie“. Priatelia Zeme a ďalšie environmentálne organizácie sú sklamené, že ministri k tejto časti návrhu nezaujali stanovisko.

Poslanci Európskeho parlamentu proti nárastu odpadov v EÚ

29.11.2006 Mimovládne organizácie Priatelia Zeme a Európsky úrad pre životné prostredie (EEB) vítajú hlasovanie výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie týkajúce sa odpadov. Ten totiž zamietol kontroverzný návrh preklasifikovať a podporovať spaľovanie odpadov a pre krajiny EÚ stanovil primerané ciele, ktoré zastavia nárast odpadov.