Návrh EK znamená riziko dovozu odpadov na Slovensko z bohatších krajín

Košice, 08.03.2006

Ministri životného prostredia členských krajín EÚ sa zajtra budú zaoberať kontroverzným návrhom novej stratégie v oblasti odpadového hospodárstva. Návrh vyvoláva záujem a odpor najmä v nových členských krajinách. Môže totiž viesť k dovážaniu odpadu do ich spaľovní. Na riziko dovozu odpadu do spaľovaní do susednej Českej republiky upozornil pred časom nemecký minister zahraničných vecí. Podľa neho je v tejto oblasti aktívna prinajmenšom jedna česká firma, ktorá sa usiluje získať v Nemecku odpad na spaľovanie. V súčasnosti je takýto pohyb odpadu ilegálny. Návrh novej legislatívy (1) , ktorý v decembri 2005 predložila Európska komisia, však umožňuje klasifikovať spaľovanie odpadu ako "energetické zhodnocovanie".

"Ide o mimoriadne nebezpečnú iniciatívu. Jej prijatie by otvorilo dvere k rozsiahlemu dovozu zmesového komunálneho odpadu z bohatších do chudobnejších krajín EÚ ako napríklad Slovensko. Vyzvali sme preto ministra životného prostredia, aby návrh na preklasifikovanie odpadu nepodporil," uviedol Ladislav Hegyi z Priateľov Zeme. České ministerstvo životného prostredia túto časťou návrhu vo svojom stanovisku už odmietlo.

Preklasifikovanie spaľovní zo zariadení na likvidáciu na zariadenia na jeho energetické využitie totiž predstavuje riziko pre krajiny, kde je spaľovanie relatívne lacné - teda napríklad Slovensko. Európske environmentálne organizácie v tejto súvislosti hovoria o "ekodumpingu" - vývoze škodlivej praxe do krajín so slabšou odpadovou legislatívou. Priatelia Zeme-SPZ so znepokojením vnímajú aj výroky košickej spaľovne komunálneho odpadu, ktorej vedenie v posledných rokoch  viackrát verejne vyjadrilo úmysel dovážať odpady z Maďarska. Snaha napĺňať kapacitu dovozom odpadu je výrazom pohŕdania ochranou zdravia a životného prostredia v mene vyšších ziskov spoločností.

Slovenské ministerstvo životného prostredia na rozdiel od českého návrh preklasifikovť spaľovanie na "zhodnocovanie" jednoznačne neodmietlo. Obmedzilo sa na alibistické  konštatovanie, že "je potrebné zabezpečiť nezneužívanie takejto zmeny", čo však reálne nie je možné dosiahnuť. "Ak raz bude spaľovanie preklasifikované na zhodnocovanie, nebude možné zabrániť dovozu odpadov zo zahraničia do spaľovní na Slovensku. Ak chce ministerstvo niečo voči tejto hrozbe skutočne urobiť, malo by konečne razantne odmietnuť tento zámer a vyvýjať aktivitu na medzinárodnom poli, tak, ako to robí Česká republika," skonštatoval Hegyi. V súčasnosti je spaľovanie odpadov legislatívou EÚ považované za "zneškodnenie" a dovoz odpadov za účelom zneškodnenia je zakázaný. Povolený je však dovoz odpadov za účelom zhodnotenia, napríklad energetického. Ak by bolo spaľovanie odpadov preklasifikované na "zhodnocovanie", bolo by možné bez obmedzení dovážať ľubovoľné množstvá odpadov.

Okrem toho, že návrh novej legislatívy smeruje k podpore spaľovania na úkor recyklácie má však aj ďalšie nedostatky. Zmieruje sa s rastúcim množstvom odpadu a žalostne málo priestoru venuje prevencii jeho vzniku. Priznáva, že ak nebudú prijaté opatrenia pre prevenciu, bude produkcia odpadov narastať. Následne však žiadne konkrétne opatrenia pre prevenciu ani nenavrhuje. V súčasnosti pripadá na osobu žijúcu v EÚ 550 kg odpadu na rok. OECD odhaduje, že v rokoch 1995 až 2020 stúpne množstvo komunálneho odpadu o 43%, až na 640 kg na osobu ročne. Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Barbora Černušáková, mediálna koordinátorka, Tel: 02/524 421 04, cernusakova@changenet.sk
[1] Tematická stratégia v oblasti prevencie vzniku a recyklácie odpadu