ODPADY - príručka o znižovaní vzniku a triedenom zbere komunálnych odpadov (brožúra)

Brožúra formátu A4, verzia pre web má 184 strán vrátane fotografickej prílohy. Plnofarebná obálka, jednofarebné vnútro, verzia pre web plnofarebné. Vydaná v roku 2005.

Príručka s množstvom praktických informácií ako zvládnuť zavedenie a rozvíjanie separovaného zberu, kompostovania, ale aj aktivity pre minimalizáciu vzniku odpadu na úrovni samosprávy.

V príručke nájdete:
- aktuálne právne predpisy týkajúce sa odpadovej problematiky
- informácie o systémoch separovaného zberu, kompostovania a spôsoboch ich realizácie
- informácie o nevyhnutnosti a spôsoboch realizácie informačných kampaní pre verejnosť
- konkrétne príklady fungovania systémov separovaného zberu
- štúdiu, ktorá sa zaoberá ekonomickými aspektami fungovania separovaného zberu a kompostovania v slovenských podmienkach
- informácie o tvorbe miestnej odpadovej legislatívy, motivačných poplatkoch za odpad a množstvových zberoch TKO.
- upozornenia na chyby, ktorých sa často samosprávy dopúšťajú pri uzatváraní zmlúv s odpadovými spoločnosťami
- informácie o fungovaní Recyklačného fondu, možnostiach získania finančných prostriedkov na realizáciu separovaného zberu a pod.
- zoznamov odberateľov druhotných surovín, dodávateľov zberných nádob a techniky pre realizáciu separovaného zberu a kompostovania.

Cena: 6,64€
PrílohaVeľkosť
Príručka na stiahnutie5.7 MB
Cieľová skupina: obce / firmy | školy
Témy: odpady
Táto podstránka bola vytvorená: 24. január 2007 - 1:54, naposledy bola upravená: 7. február 2012 - 22:26.