verejnosť

Chladenie a mrazenie

Dátum vydania: 
07.02.2007
Telo textu: 
 • Umiestnite chladničky a mrazničky ďalej od sporáku a tepelných zariadení, na chladnejšie miesta. Každý stupeň naviac nad 20 °C  zvyšuje spotrebu asi o 4-6%. Nechajte dostatočný priestor medzi zadnou stenou chladničky a stenou, aby bolo zaistené dostatočné prúdenie vzduchu. 
 • Pravidelne odmrazujte – 1 cm námrazy zvyšuje spotrebu až o 75% !
 • Zadnú stenu, kam sa usádza prach pravidelne čistite, pretože prach usadený na mriežke pre ochladzovanie zhoršuje tepelný spád (výmenu tepla medzi mriežkou a ovzdušim). Pri znečistenej mriežke sa zvyšuje spotreba energie a chladnička sa zbytočne prehrieva.
 • Chladničky a mrazničky zbytočne často neotvárajte a nevkladajte tam teplé jedlá, čím predídete prehrievaniu zariadenia.
 • Veľa chladničiek je nastavených na príliš nízku teplotu - je to zbytočné a drahé, pre normálnu prevádzku postačuje teplota +5°C, zníženie vnútornej teploty na 3°C znamená zvýšenie spotreby najmenej o 15%.
 • Využívajte chladné obdobia počas roka - potraviny môžete skladovať i v skrinke na balkóne. Chladničku vypnite, ušetríte na energii.
 • Vypnite chladničku a mrazničku ak odchádzate z domu preč na dlhšie.
 • Pri kúpe novej chladničky či mrazničky vyberajte tie s označením "A" (nízka spotreba).

Kúrenie, vetranie, klimatizácia

Dátum vydania: 
07.02.2007
Telo textu: 
 • Neprekurujte, dodržiavajte doporučené teploty v izbách (obývacia izba 20-22 °C, spálňa 18 °C), každý stupeň naviac znamená zvýšenie spotreby energie o 6%.
 • Používajte termoregulačné ventily na radiátoroch, sú jednoduchou možnosťou úspory asi 10-15% energie.
 • Vetrajte krátko a intenzívne, po dobu vetrania uzavrite ventil radiátora.
 • Nezakrývajte radiátory záclonami (ušetríte 40% energie), závesmi či drevenými krytmi. Naopak,  pri okne úplne bez záclony je potreba energie až o 40% vyššia. Najvhodnejšia je záclona siahajúca po parapetnú dosku, ktorá usmerňuje prúdenie tepla do miestnosti, úspora energie je až 25%.
 • Utesnite okná, netesnosti v oknách a dverách znížia teplotu o 2 stupne a zvyšujú vykurovacie náklady o 6-10%.
 • Investujte do zateplenia stavby alebo vášho bytu. Zaizolujte teplovodné potrubia v nevykurovaných priestoroch.
 • Staré okná vymeňte za nové, s kvalitným zasklením. Únik tepla cez okno pri trojitom skle predstavuje len 8%, zatiaľ čo pri jednoduchom okne až 30 %.
 • Tepelné straty znížite aj inštalovaním vonkajších okeníc alebo roliet.
 • Teplotu v miestnosti regulujte prívodom tepla, nie otváraním okien.
 • Za radiátor nalepte reflexnú fóliu, ktorá do miestnosti vracia 90% tepla, ktoré by sa inak stratilo v stene.
 • Na ohrev vody pre kúpeľ vo vani spotrebujete až o 10 kWh energie, nahraďte preto kúpeľ sprchou a ušetríte nielen vodu ale aj 2/3 energie.
 • Udržiavajte vhodnú vlhkosť vzduchu na úrovni 50-65%.Pri takejto vlhkosti vzduchu pri teplote 21 °C dosiahnete rovnakú tepelnú pohodu ako rpi teplote 24 °C a vlhkosti len 30%. Ušetríte až 12 % tepla.
 • Pokiaľ používate klimatizáciu, nenastavujte príliš nízku teplotu. Rovnaký efekt priaznivej tepelnej pohody môžete dosiahnuť cirkuláciou vzduchu - ventilátorom, ktorý spotrebuje približne 16x menej energie ako klimatizácia.

Analýza nelegálne pohodených odpadov v SR

13.09.2005

Autor: Juraj Ladomerský, Miloš Veverka, Technická Univerzita Zvolen, Katedra environmentálneho inžinierstva Fakulty ekológie a environmentalistiky.

REACH - pripravovaná chemická politika EÚ

Ladislav Hegyi, 11/2004 slovenský jazyk

Prezentácia "Chemicals beyond control (Chemikálie mimo kontrolu)"

Report mimovládnych organizácií o rizikách a riešeniach súčasných problémov s chemikáliami 09/2004 anglický jazyk

Papier - list faktov a rady ako pomôct

Menej odpadu – viac lesa - Kampaň pre úspory a recykláciu papiera

Znižovanie vzniku odpadov

Dátum vydania: 
23.02.2007
Telo textu: 
 • Premýšľajme už pred nákupom, koľko odpadu následne vznikne z nášho nákupu a či ho vôbec vieme nejako využiť alebo odovzdať na recykláciu.
 • Kupujme len výrobky, ktoré skutočne potrebujeme a ktoré sú trvácne a dajú sa opraviť, menej je niekedy viac.
 • Vyhýbajme sa jednorazovým obalom a zbytočne baleným potravinám (napr. chlieb, pečivo, ovocie, zelenina...). Pokiaľ je to len trochu možné pokúsme sa znížiť spotrebu výrobkov balených v hliníkových plechovkách, viacvrstvových obaloch, PET fľašiach.
 • Pri nákupoch odmietajme rozdávané plastové tašky, vrecúška a používajme radšej vlastnú trvácnu tašku.
 • Uprednostňujme miestne výrobky, potraviny a nákupy na tržniciach pred hypermarketmi (napr. zelenina, ovocie) - pri preprave na krátke vzdialenosti nie je potrebných veľa obalov.
 • Využívajme bezobalovú distribúciu - nákup čistiacich prostriedkov, kozmetiky, sirupov do nami prinesených obalov.
 • Uprednostňujme väčšie balenia výrobkov a koncentráty.
 • Vyhýbajme sa materiálom, ktoré spôsobujú problémy životnému prostrediu a zdraviu ľudí – napr. polyvinylchlorid (PVC - býva tiež označovaný ako vinyl, V alebo číslom 3) - sú z neho vyrobené niektoré obaly, podlahové krytiny, plastové okná ...
 • Pri maľovaní uprednostnime vodou riediteľné farby pred syntetickými. Ich používanie výrazne prispieva k redukcii emisií organických rozpúšťadiel do ovzdušia.
 • Nepoužívajme agresívne čistiace prostriedky napr. s obsahom chlóru ... Použime radšej ocot alebo sódu bikarbónu, ktoré sú šetrnejšie pre životné prostredie (1 čajová lyžička octu do litra vody - vhodné na čistenie okien). Prípadne uprednostňujme výrobky od spoločností, ktorých produkty a výrobné postupy sú šetrnejšie k životnému prostrediu (napr. Missiva, Weleda...).
 • Využívajme viac knižnice, požičovne, práčovne, požičovne áut namiesto kupovania nových výrobkov.
 • Označme si schránku nápisom “Nevhadzujte reklamy”, predídeme tak zbytočným odpadom z nepotrebných letákov.
 • Pokiaľ máme k dispozícii počítač a prístup na internet, môžeme redukovať množstvo použitého papiera posielaním dokumentov elektronickou formou. Skladujme/opravujme informácie priamo v počítači a v prípade tlače používajme obojstrannú tlač.
 • Používajme perá, ktoré sa dajú naplniť atramentom alebo umožňujú vymeniť náplň.
 • Kupujme radšej kvalitnejšie výrobky, ktoré majú dlhšiu životnosť a dajú sa opraviť, v porovnaní s lacnými výrobkami na jedno použitie.
 • Opravujme a renovujme pokazené veci ako šaty, topánky, elektroniku alebo nábytok.
 • Uprednostňujme nápoje balené vo vratných obaloch. Požiadajme nášho obchodníka, aby takto balené nápoje zaradil do svojej ponuky. Pre obchody s predajnou plochou nad 100 m2 to nariaďuje zákon o obaloch.
 • Používajme nabíjateľné batérie (monočlánky), predídeme tak zbytočným nebezpečným odpadom (ťažké kovy).
 • Ak už niektoré šaty, topánky a hračky nepotrebujeme, darujme ich charite.
 • Nakupujme čo najviac v second handoch, bazároch, antikvariátoch.
 • Ak máme malé deti, používajme bavlnené plienky namiesto jednorazových.
 • Opätovne používajme obálky (stačí prelepiť adresy), kancelársky papier, dokumenty tlačme obojstranne.
 • Plastové vrecúška a tašky opätovne používajme.
 • Ak v našom zamestnaní, škole, bufete používajú jednorazový riad, utierky, požiadajme o ich nahradenie opätovne použiteľnými.
 • Ak máme možnosť kompostovať biologicky rozložiteľný odpad, pri balení potravín uprednostnime radšej papierové obaly (vrecká a baliaci papier) pred plastovými. Takto znečistené obaly (od oleja a pod.) môžeme následne umiestniť do kompostu.

Čo sa v McDonald's nedozviete

V Košiciach otvorila firma McDonald's svoju stravovaciu prevádzku, na svete otvára v priemere každé 4 hodiny ďalšiu. Napriek tomu, že ročne dáva táto gigantická firma na reklamu a propagáciu takmer 2 bilióny USD, je predmetom mnohých protestov zo strany ochrancov životného prostredia, zástancov zdravej výživy a pod.

Skutočná cena “bezplatne” vydávaných tašiek a vrecák.

Environmentálne a ekonomické argumenty pre zrušenie bezplatného vydávania tašiek a vrecák v obchodnej sfére.