Legislatíva o životnom prostredí - Slovensko

08.03.2007

Legislatívne predpisy o odpadoch, obaloch, posudzovaní vplyvu na životné prostredie a ovzduší:

Odpady

Obaly

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Ovzdušie

Kľúčové slová: legislatíva
Cieľová skupina: verejnosť
Táto podstránka bola vytvorená: 8. marec 2007 - 1:20, naposledy bola upravená: 4. január 2011 - 2:00.