Tipy na šetrenie vodou

07.03.2006

  • Uprednostňujme sprchovanie pred kúpaním, ušetríme až 2/3 vody.
  • Na sprchovanie používajme úsporné hlavice, ušetríme až 30% teplej vody.
  • Namontujme si pákové batérie, predídeme tým zbytočnému púšťaniu vody pre nastavenie tej správnej teploty. Naviac, ušetria až 30% energie potrebnej pre prípravu teplej vody.
  • Kvapkajúce kohútiky opravme. 10 kvapiek vody za minútu znamená asi 170 l vody za mesiac a viac ako 2000 l za rok.
  • Neumývajme riad pod tečúcou vodou, spotreba teplej vody je minimálne trojnásobná. Namontujme  si úsporný kohútik.
  • Šetrime vodu pri splachovaní - pomocou úsporného splachovania, nastavenia plaváku v nádržke na nižšiu hladinu, vložením tehly alebo plnej fľaše s vodou do nádržky a pod... jednou z absurdností dnešnej plytvajúcej doby je, že záchody splachujeme pitnou vodou (každé spláchnutie 10 l i viac) a to predstavuje jednu z najväčších spotrieb pitnej vody v našich domácnostiach.
  • Splašky z domácností v žiadnom prípade nevylievajte do vodného toku!!! Ak nemáte zavedenú kanalizáciu, vybudujte si žumpu, alebo domácu čističku odpadových vôd.