Zdravotné problémy dospelých

Niektoré choroby typické pre dospelú populáciu sú tiež na vzostupe, a o niektorých z nich sa vie, že ich pôvod možno odvodzovať od problémov, ktoré daných jedincov postihli počas vnútromaternicového vývoja alebo v detstve.
  • V rokoch 1979 až 1991 sa u mužov v Anglicku a vo Walese zvýšil výskyt rakoviny semenníkov o 55%, a v samotnom roku 1991 bolo hlásených 1 137 nových prípadov tohoto ochorenia. Predpokladá sa, že hlavnou príčinou rakoviny semenníkov môžu byť problémy, ku ktorým došlo pri vývoji semenníkov u plodu počas vnútromaternicového vývinu a podľa týchto hypotéz nárast ochorení je spôsobený chemikáliami ovplyvňujúcimi hormonálnu činnosť.
  • Plodnosť mužov v Európe a USA sa stále znižuje].
  • Výskyt rakoviny pľúc sa od roku 1940 v USA zvyšuje ročne asi o jedno percento, a v Dánsku sa v rokoch 1945 až 1980 zvýšil výskyt tohoto ochorenia o 50%. V posledných desiatkach rokov bol nárast tohoto ochorenia zaznamenaný aj v Británii. Výskum ukázal, že medzi výskytom rakoviny pľúc a expozíciou ľudí na chemikálie ovplyvňujúce hormonálnu činnosť, ako napr. DDT, dioxíny a PCB látky, je priamy súvis.
  • V rokoch 1979 až 1991 sa v Anglicku a vo Walese zvýšil výskyt rakoviny prostaty mužov o 40%, ale možno povedať, že takéto zvýšenie mohlo byť sčasti spôsobené aj lepším diagnostikovaním daného ochorenia.