Články

 • 15.12.2006
  Európska únia má po 40 rokoch novú legislatívu, ktorá upravuje narábanie s nebezpečnými chemikáliami na území jej štátov. Hoci sa zdá, že Európsky parlament svojim rozhodnutím nasadil voči producentom chemikálií prísnejší kurz, pokrok nie je až taký výrazný.
 • 08.12.2006
  Európsky parlament minulý týždeň preberal návrh na zriadenie tzv. Európskeho globalizačného fondu. O jeho dôležitosti svedčí to, že ho osobne predstavoval a obhajoval predseda komisie Manuel Barosso. Približne pol miliardy eur má pomôcť tým občanom únie, ktorí prišli o prácu pre zmeny v štruktúre svetového obchodu.
 • 21.11.2006
  Dnes sa v keňskom hlavnom meste Nairobi začína Konferencia OSN o klimatických zmenách. Vyjednávači z členských štátov sa budú snažiť vyriešiť dôležitý problém: ako sa svet postaví k otázke globálneho otepľovania a klimatických zmien po roku 2012?
 • 18.10.2006
  Začiatkom minulého týždňa zverejnila organizácia New Economics Foundation najnovšie výsledky svojich výskumov, ktoré vypovedajú o fakte, že človek začína žiť na ekologický dlh tejto planéty. V podstate to znamená, že prírodné zdroje určené na jeden kalendárny rok skonzumujeme už 9. októbra a zvyšok roka žijeme na úkor budúcich generácií.