Zaujímavé internetové stránky

Priatelia Zeme sú už aj na Facebooku! Komunikujte so svojimi priateľmi Zeme, kdekoľvek sa nachádzajú. Pridajte sa k skupine Priatelia Zeme – SPZ.

Naši partneri

www.priateliazeme.sk - Priatelia Zeme - Slovensko

www.priateliazeme.sk/cepa - Priatelia Zeme-CEPA

www.wolf.sk - Lesoochranárske zoskupenie VLK

www.foei.org - Friends of the Earth International

www.foeeurope.org - Friends of the Earth Europe

www.eeb.org - European Environmental Bureau

www.ipen.org - International POPs Elimination Network

www.hcwh.org - Health Care Without Harm

www.no-burn.org - Global Alliance for Incinerator Alternatives

www.growingwithcompost.org - Growing with Compost - medzinárodný projekt na podporu kompostovania, do ktorého sme zapojení

www.communitycompost.org - Community Composting Network

www.non-combustion.sk - projekt nespaľovacej technológie pre elimináciu PCB

Slovenské

www.greenpeace.sk - Greenpeace Slovensko

www.zajezka.sk - Pospolitosť pre harmonický život Zaježová

www.zivica.sk - Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

www.changenet.sk - Internetový server o občianskej spoločnosti

www.ekopolis.sk - Nadácia Ekopolis

www.viaiuris.sk - VIA IURIS - Centrum pre práva občana

www.paradigma.sk - knihy a články, ktoré pomáhajú meniť svet

www.ekoporadna.sk - ekologické poradenstvo online

www.amnesty.sk - Amnesty International na Slovensku

www.slobodazvierat.sk - Sloboda zvierat

www.uvp.sk - Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov

www.sovs.sk - Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko

www.sosna.sk - Sosna, občianske združenie

www.biospotrebitel.sk - poradca biospotrebiteľa - informácie o bioproduktoch

www.ecotrend.sk - Zväz ekologického poľnohospodárstva

www.afrabio.sk - Rodinná ekofarma, kde v biokvalite pestujú liečivé rastliny.

www.permakultura.sk - permakultúrny dizajn, poznatky o environmentálne priateľskom súžití človeka s prírodou

www.enviroportal.sk - Informačný portál o životnom prostredí

České

www.hnutiduha.cz - Priatelia Zeme Česká republika

www.arnika.org - stránky občianskeho združenia Arnika z ČR, ktorá sa zaoberá problematikou odpadov, toxických látok a súvislosti s tým spojených

www.biom.cz - stránky Českého združenia pre biomasu s informáciami o možnostiach využitia biologicky rozložiteľných odpadov

www.ecn.cz - spravodajstvo zo sveta neziskových organizacií a občianskej spoločnosti

www.ekolist.cz - denník o životnom prostredí

www.ekospotrebitel.cz

Zahraničné

www.foe.co.uk - Friends of the Earth England/Wales/Northern Ireland

www.foe.org - Friends of the Earth USA

www.bund.net - BUND/Friends of the Earth Germany

www.glogal2000.at - Global 2000/Friends of the Earth Austria

www.bankwatch.org - CEE Bankwatch Network

www.corporatewatch.org.uk - Corporate Watch

www.ifiwatchnet.org

www.indymedia.org

www.panda.org - World Wildlife Fund

www.grrn.org - stránky americkej organizácie Grassroots Recycling Network s množstvom informácií nielen o nulovom odpade (dokumenty, konkrétne stratégie, nulový odpad v priemysle...).

www.zerowaste.co.nz - stránky o nulovom odpade na Novom Zélande

www.compostnetwork.info - European compost network (Európska kompostárenská asociácia)

www.epa.gov/payt - stránky americkej agentúry na ochranu životného prostredia o množstvových zberoch odpadu

Štátne inštitúcie

www.enviro.gov.sk - Ministerstvo životného prostredia SR

www.sazp.sk - Slovenská agentúra životného prostredia

www.sizp.sk - Slovenská inšpekcia životného prostredia

www.mpsr.sk - Ministerstvo pôdohospodárstva SR

www.uksup.sk - Ústredný kontrolný a skušobný ústav poľnohospodársky

www.vupop.sk - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

www.shmu.sk - Slovenský hydrometeorologický ústav

www.portal.gov.sk - Ústredný portál verejnej správy Slovenskej republiky

Stránky s informáciami o možnostiach získania finančnej podpory pre projekty aj v oblasti odpadového hospodárstva

www.recfond.sk - Recyklačný fond

www.envirofond.sk - Environmentálny fond

www.euroenviro.sk - informácie o fondoch EÚ pre oblasť životného prostredia

www.eufondy.org - informácie o fondoch EÚ