Tichá demonštrácia na podporu nezávislosti a odbornosti inšpekcie životného prostredia

Ekofórum, Košice, 10.05.2007

Cieľom dnešnej tichej demonštrácie pred budovu Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) na Rumanovej ulici v Košiciach bolo vyjadrenie podpory dobrovoľných ochranárov odbornosti a nezávislosti inšpekcie. Asi tridsať ochranárov z viacerých organizácií siete EKOFÓRUM dopoludnia protestovalo proti politickému nátlaku na odborníkov, vyšetrujúcich podozrenia z trestných činov poškodenia chránených druhov a ich biotopov v národných prírodných rezerváciách Tichá a Kôprová dolina.

Inšpekcia 26. apríla pozastavila ťažbu kalamitného dreva v národných prírodných rezerváciách Tichá a Kôprová dolina a v súčasnosti posudzuje jej zákonnosť. Pracovníci SIŽP videli situáciu na vlastné oči iba 13. apríla, teda ešte pred začiatkom najintenzívnejšej ťažby. Kým nedôjde k zisťovaniu poškodenia biotopov priamo na mieste, inšpekcia môže vychádzať len z podkladov, ktoré jej poskytne Štátna ochrana prírody SR. V médiách sa však objavila informácia, že podklady štátnej ochrany prírody pre vyšetrovanie boli vedením ŠOP SR manipulované, zmäkkčované. 170 odborných zamestnancov ŠOP SR otvoreným listom upozornilo, že novodosadené vedenie „nerešpektuje názory odborných pracovníkov a účelovo mení odborné stanoviská, čím sa stráca zmysel obhajovania verejného záujmu“. (citát - viď príloha)

Ochrancovia prírody žiadali, aby inšpekcia vzhľadom na uvedné skutočnosti, a najmä protirečivé podklady, ktoré má k dispozícii, čo najskôr vykonala obhliadku priamo v sporných častiach Tichej a Kôprovej doliny, v ideálnom prípade za účasti nezávislých odborníkov.

Na otázky novinárov dnes pracovníci inšpekcie odpovedali, že nemienia o kauze rozhodnúť od stola a v najbližšej dobe podniknú terénny prieskum.

O čo ide v kauze Tichá a Kôprová dolina?

Hlavné argumenty ochranárov:
  1. Tichá dolina by mala zostať tichou. Ťažba dreva v Tichej a Kôprovej doline znamená vážne poškodenie dvoch národných prírodných rezervácií, ktoré by mali byť v bezzásahovom režime.
  2. Táto činnosť je v rozpore so slovenskou a európskou legislatívou, znamená porušenie medzinárodných zmlúv a ohrozuje medzinárodný štatút Tatranského národného parku.
  3. Príroda sama sebe neškodí, škodí jej človek. Drevokazný hmyz je neodmysliteľnou súčasťou prirodzenej obnovy lesa po víchrici v roku 2004.
Hlavné požiadavky EKOFÓRA, podporené petíciou 22 000 občanov a schválené na verejnom zhromaždení v Podbanskom, kde viac ako 1000 občanov vyhlásilo rezervácie za Územie chránené občanmi:
  1. Vytvorenie nezávislej vyšetrovacej komisie s účasťou odborníkov zo zahraničia a z mimovládnych organizácií na prešetrenie poškodenia chránených druhov a ich biotopov.
  2. Vyvodenie osobnej zodpovednosti za poškodzovanie chránených druhov, ako aj za nelegálne nočné vyvážanie neociachovaného dreva.
  3. Okamžité prešetrenie, prečo doteraz vlastníci okolitých pozemkov neboli odškodnení - nedostali kompenzácie z fondov EÚ. Preferovať odškodnenie formou výmeny pozemkov za hospodárske lesy, ktoré sú momentálne vo vlastníctve štátnych lesov.
  4. Urýchlené prijatie zonácie TANAPu pripravenej pod vedením nedávno odvolaného riaditeľa Správy TANAPu Tomáša Vančuru.
Viac informácií

EKOFÓRUM – Juraj Smatana, smatana@strazov.sk, 0907/034666
Tlačové centrum Tichá dolina – Elena Pätoprstá, creative@fuxo.sk, 0905537102
Jana Strnádová, jana@wolf.sk, 0911779030


Podklady:

http://www.sme.sk/c/3285709/Posudky-k-Tatram-stat-zmiernil.html

PrílohaVeľkosť
Fotopríloha k tlačovej správe165.43 KB
152.04 KB
170.7 KB
156.59 KB
142.88 KB
114.24 KB
Kľúčové slová: ekologická etika | ťažba