Priatelia Zeme europoslancom: Voľte recyklovanie, nie spaľovanie!

Košice, 09.02.2007

Priatelia Zeme vyzývajú europoslancov aby zajtra hlasovali za znižovanie a recyklovanie odpadov namiesto ich drahšieho a neekologického spaľovania. Európsky parlament rokuje o Smernici o odpadoch, ktorá môže spôsobiť, že sa k nám začne z bohatých krajín dovážať odpad. Poslanci svojim postojom verejnosti zároveň ukážu, či si na Slovensku želajú vyššiu zamestnanosť a či berú hrozbu globálneho otepľovania vážne. Veľmi dôležité bude aby poslanci zamietli návrh, ktorý žiada preklasifikovať spaľovanie odpadov z dnešného „zneškodňovania“ na „zhodnocovanie“. Pri zneškodňovaní odpadu je totiž jeho cezhraničný transport zakázaný, ak sa však ide odpad zhodnocovať je možné ho vyviesť do iného štátu.

„ Schválenie tohto návrhu tak môže mať za následok vývoz zmiešaných a nebezpečných odpadov z bohatých krajín západnej Európy do spaľovní odpadov v nových členských štátoch ako Slovensko, Maďarsko, či Rumunsko. Uvoľnenie pravidiel pre dovoz odpadov by zároveň skomplikovalo kontrolu nelegálnych dovozov odpadov a ich vysýpanie na nelegálne skládky,“ hovorí predseda Priateľov Zeme - SPZ Ladislav. Hegyi.

Spaľovanie odpadov pritom zbytočne plytvá vzácnymi zdrojmi ako kovy, plasty, alebo drevo. Tie musia byť znovu vyrobené a spracované, čo zvyšuje našu závislosť na drahom dovoze. Okrem toho je to zlé pre ľudí a zamestnanosť. Ak sa totiž recykluje 10 tisíc ton odpadu, vytvorí sa tým v priemere 250 nových pracovných miest. Ak sa ten istý odpad spáli, prácu si nájde iba 20 ľudí.

Okrem ekonomických faktov, hovoria v prospech recyklovania aj ekologické dôvody.
Tým, že vo Veľkej Británii funguje efektívny program recyklovania papiera, skla, plastov a kovov, ušetrí sa ročne oproti spaľovaniu až 15 miliónov ton oxidu uhličitého. Je to, akoby  z ciest zmizlo tri a pol milióna automobilov, ktorých výfukové plyny prispievajú ku globálnemu otepľovaniu.

Európska komisia priznáva, že ak nebudú prijaté opatrenia na znižovanie vzniku odpadov, bude ich produkcia neúmerne rásť. Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) odhaduje, že počas obdobia od roku 1995 do roku 2020 stúpne množstvo komunálneho odpadu o 43%. Už v súčasnosti pripadá na jedného občana EÚ 550 kg odpadu na rok, pričom v roku 2020 to bude až 640 kg.

Priatelia Zeme a ďalšie mimovládne organizácie preto presadzujú aby nová smernica zaviazala členské štáty EÚ do roku 2020 recyklovať polovicu komunálneho a 70% priemyselného odpadu. O tom, že je to možné svedčia úspešné príklady z Rakúska, či Belgicka. Zároveň by po tomto termíne malo byť zakázané spaľovať, alebo skládkovať v zemi odpad, ktorý sa dá znovu použiť.

„Požiadali sme našich europoslancov aby hlasovali zodpovedne. Teraz majú jedinečnú šancu ukázať,  či chcú aby sa objem odpadov na Slovensku zvyšoval. Poslali sme im výsledky štúdií, ktoré ukazujú, že recyklovanie je oproti spaľovaniu lacnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu. Produkuje menej plynov prispievajúcich ku klimatickým zmenám a dá prácu viacerým ľuďom. Je na nich ako sa k tejto dôležitej otázke,“ uzatvára L.Hegyi. Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Milan Šebo, mediálny koordinátor, Priatelia Zeme, Tel.: 0915 769 124, media@priateliazeme.sk
PrílohaVeľkosť
FoEE_EEB_stop_the_waste_from_EP.jpg2.64 MB
Kľúčové slová: legislatíva | recyklácia
Témy: odpady