Deň otvorených dverí v Palárikove

Košice, 13.05.2005

Priatelia Zeme - SPZ v spolupráci s obecným úradom dnes v Palárikove zahájili Dni aktivít o ekologickom nakladaní s odpadmi. Séria podujatí vyvrcholí v pondelok, počas Dňa otvorených dverí. Je určený najmä zástupcom samospráv, ktorí chcú zvýšiť mieru recyklácie a kompostovania odpadu. "Palárikovo je najúspešnejším príkladom, ako možno zaviesť účinný separovaný zber, rozšíriť domáce kompostovanie, a znížiť tak množstvo skládkovaného odpadu. V priebehu piatich rokov sa im podarilo znížiť objem skládkovaných odpadov o 65 percent," hovorí Radoslav Plánička z Priateľov Zeme.

Cieľom Dňa otvorených dverí je poskytnúť iným samosprávam praktickú ukážku ako znižovať množstvo odpadov a zároveň popri životnom prostredí šetriť aj financie občanov. Zatiaľ sa naň prihlásilo 60 zástupcov samospráv z celého Slovenska. V pondelok doobeda sa dozvedia viac o integrovanom systéme separovaného zberu v Palárikove. Popoludní ich čaká exkurzia, v rámci ktorej uvidia zvoz vytriedeného odpadu a navštívia obecné inštitúcie, ktoré separovaný zber zaviedli.

Priatelia Zeme - SPZ dnes na základnej škole v Palárikove prednášali o problematike odpadov. Samotná škola nedávno zaviedla separovaný zber. Otvorili tu tiež výstavu o kompostovaní a na večer pripravili premietanie dokumentov o životnom prostredí a ľudských právach.

Účastníci víkendového podujatia pod vedením Priateľov Zeme - SPZ budú vyrábať kompostovacie zásobníky, ktoré potom poskytnú obci. Na sobotu organizátori pripravili exkurziu do Šurian, kde funguje zvoz vytriedených surovín z bytovej zástavby. Večer sa uskutoční prednáška o kompostovaní a diskusia o možnostiach minimalizácie odpadov. Zámerom podujatia je aj upozorniť na mýty spojené s triedením odpadu a kompostovaním. "Často sa stretávame s názormi, že ľudia nechcú triediť odpad, že separovaný zber je veľmi drahý a kompostovanie namáhavé. Palárikovo je však príkladom, že opak je pravdou," vysvetľuje Plánička.

Palárikovo sa na podnet Priateľov Zeme - SPZ ako prvá obec na Slovensku prihlásila k medzinárodnej Koncepcii smerovania k nulovému odpadu a dnes manažuje separovaný zber pre zhruba 50-tisíc ľudí. Viac informáciíRadoslav Plánička, tel. 0903 669 886, planicka@priateliazeme.sk

Ak máte záujem o fotografie k jednotlivým podujatiam, kontaktujte koordinátora aktivít Radoslava Pláníčku planicka@priateliazeme.sk, alebo mediálnu koordinátorku Barboru Černušákovú cernusakova@changenet.sk