Priatelia Zeme – SPZ diskutovali o biologických odpadoch v Slovenskom rozhlase

23.03.2013

Diskusie v relácii „K veci - Čo s biologickým odpadom na Slovensku?“ sa zúčastnili Viera Krakovská – podpredsedníčka Združenia miest a obcí Slovenska, Ing. Dušan Jurík – generálny riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia a rizík MŽP SR a Branislav Moňok – podpredseda Priateľov Zeme – SPZ. Témou diskusie boli nové povinnosti obcí pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi. Celú diskusiu si môžete vypočuť tu: http://www.priateliazeme.sk/spz/diskusiabiortvs

Cieľová skupina: obce / firmy | verejnosť