Marcové aktivity Priateľov Zeme – SPZ na školách

01.03.2019 - 31.03.2019

Aj v marci pokračovali Priatelia Zeme – SPZ s aktivitami na školách. V rámci spolupráce so samosprávami navštívili šesť základných a stredných škôl (v Bánovciach nad Bebravou, Rajci, Chocholnej-Velčiciach a Melčiciach-Lieskovom). Vykonali v nich 45 interaktívnych prednášok. Ich cieľom bolo naučiť žiakov, ako každý z nich môže jednoduchým spôsobom predchádzať vzniku odpadov, triediť ich a kompostovať. Tieto aktivity na školách považujú Priatelia Zeme – SPZ za nevyhnutné, keď chcú obce zmeniť zaužívané spôsoby nakladania s odpadmi v domácnostiach v prospech triedenia a recyklácie odpadov.

Koše na triedenie odpadov v triedachPrednáška o odpadoch pre druhý stupeň ZŠPrednáška o odpadoch pre prvý stupeň ZŠPraktické precvičovanie triedenia odpadovPrecvičovanie triedenia odpadov počas prednáškyPrednáška pre druhý stupeň ZŠZapájanie žiakov do prednášky o odpadochMaľovanka - ako sa u nás v meste triedi odpad