Centrá cirkulárnej ekonomiky – greenwashing alebo neznalosť investora?

30.05.2023

V súčasnosti si stále viac ľudí uvedomuje existenciu klimatickej a environmentálnej krízy a ich dopadu na životné prostredie a naše životy. Títo ľudia potom hľadajú a zavádzajú do praxe udržateľnejšie riešenia v rámci svojich pracovných kompetencií, ale aj osobného života. Pri svojich rozhodnutiach sú ochotní preferovať environmentálne priaznivejšie riešenia a produkty a dokonca si za ne aj priplatiť.

Čítajte viac na http://www.nulaodpadu.sk/clanok/centra-cirkularnej-ekonomiky-greenwashing-alebo-neznalost-investora

Centrá cirkulárnej ekonomiky – greenwashing alebo neznalosť investora?
Cieľová skupina: obce / firmy
Kľúčové slová: Spaľovne