TRIEDENIE A RECYKLÁCIA ODPADOV - SÚČASŤ NÁŠHO KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

RVC Nitra a Priatelia Zeme – SPZ pre Vás pripravili seminár : TRIEDENIE A RECYKLÁCIA ODPADOV - SÚČASŤ NÁŠHO KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA
Cieľ seminára: Informovať mestá a obce o možnostiach trvalo udržateľného nakladania s komunálnym odpadom (KO) s dôrazom na vytvorenie motivačného prostredia pre pôvodcov odpadu a ich efektívneho zapojenia do zavedeného systému.

Začiatok: 29.09.2009 8:30

Miesto konania: veľká sála MsÚ Nitra, Štefánikova 60, 949 01 Nitra

 

Cieľová skupina:
- Samosprávy
- Firmy nakladajúce s odpadmi

Lektori:
Mgr. Lenka Beznáková
Mgr. Katarína Vráblová
Branislav Moňok
zástupca Recyklačného fondu

Program:
- Súčasný stav recyklácie odpadov na Slovensku
- Legislatíva v oblasti separovaného zberu odpadov
- Separovaný zber odpadov
- Zberné dvory
- Biologické odpady
- Čierne skládky a spaľovanie odpadov v obciach
- Príklady z obcí / miest, kde úspešne funguje separovaný zber

Členovia RVC Nitra majú účasť na seminári bezplatnú!
Prihlásenie na seminár prosíme urobiť cez web stránku: www.rvcnitra.sk
Treba sa prihlásiť do systému, prejsť do sekcie Semináre a pod daným seminárom vyplniť požadovaný formulár.

Ďalšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Viac informácií:

PrílohaVeľkosť
Triedenie a recyklácia odpadov - 29.9.09.doc78 KB