TRIEDENIE A RECYKLÁCIA ODPADOV – SÚČASŤ NÁŠHO KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA, Priatelia Zeme - SPZ a Recyklačný fond Vá s pozývajú na na odborný konzultačný seminár TRIEDENIE A RECYKLÁCIA ODPADOV – SÚČASŤ NÁŠHO KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

Začiatok: 25.06.2009 9:00

Miesto konania: Veľká zasadačka č. 150 Obvodného úradu Trenčín, vchod cez budovu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ul. Hviezdoslavova, Trenčín

 

Seminár odporúčame:

-  Odborným zamestnancom obcí/miest,
-  Firmám, ktoré nakladajú s odpadmi

Cieľ seminára:

Informovať mestá a obce o možnostiach trvalo udržateľného nakladania s komunálnym odpadom (KO) s dôrazom na vytvorenie motivačného prostredia pre pôvodcov odpadu a ich efektívneho zapojenia do zavedeného systému.

Obsah seminára:

1. Súčasný stav recyklácie odpadov
na Slovensku
2. Legislatíva v oblasti separovaného zberu odpadov
3. Separovaný zber odpadov
4. Zberné dvory
5. Biologické odpady
6. Informačná kampaň
7. Čierne skládky a spaľovanie odpadov v obciach
8. Príklady z obcí / miest, kde úspešne funguje separovaný zber
9. Diskusia


Pracovný materiál:

-  zborník pre každého účastníka
seminára.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Lektori: - Ing. Ján Liška,
riaditeľ Recyklačného fondu
- Mgr. Katarína Vrábľová,
- Mgr. Lenka Beznáková,
- Branislav Moňok
lektori Priatelia Zeme - SPZ
- Zástupca MŽP SR

Termín: 25. júna 2009 štvrtok
Začiatok: 9:00 h
- prezentácia od 08:30 h
- predpoklad. ukončenie 14.00 h
Miesto: Veľká zasadačka (1.poschodie)
Obvodného úradu Trenčín
Ul. Hviezdoslavova 1, vchod
cez budovu Trenčianskeho
samosprávneho kraja.

Viac informácií nájdete v priloženom súbore.

Viac informácií:

PrílohaVeľkosť
RVC TN - pozvánka školenie 25.6.2009.doc139.5 KB