„TRIEDENIE A RECYKLÁCIA ODPADOV – SÚČASŤ NÁŠHO KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA“

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN a PRIATELIA ZEME - SPZ Vás pozývajú na seminár „TRIEDENIE A RECYKLÁCIA ODPADOV –SÚČASŤ NÁŠHO KAŽDODENNÉHO
ŽIVOTA“: Seminár sa uskutoční v rámci projektu „Triedenie a recyklácia odpadu – súčasť nášho každodenného života“, ktorý finančne podporil Recyklačný fond.

Začiatok: 04.06.2009 8:30

Miesto konania: Martin, Mestský úrad Veľká zasadačka MsÚ Martin

 

CIEĽ
Informovať mestá a obce o možnostiach trvalo udržateľného nakladania s komunálnym odpadom (KO) s dôrazom na vytvorenie motivačného prostredia pre pôvodcov odpadu a ich efektívneho zapojenia do zavedeného systému.

CIEĽOVÁ SKUPINA

  • Samosprávy
  • Firmy nakladajúce s odpadmi

OBSAH SEMINÁRA

1. Súčasný stav recyklácie odpadov na
Slovensku
2. Legislatíva v oblasti separovaného zberu
odpadov
3. Separovaný zber odpadov
4. Zberné dvory
5. Biologické odpady
6. Informačná kampaň
7. Čierne skládky a spaľovanie odpadov v
obciach
8. Príklady z obcí / miest, kde úspešne funguje
separovaný zber

Prednášajúci:

  • Mgr. Lenka Beznáková
  • Mgr. Katarína Vráblová
  • Branislav Moňok
  • zástupca MŽP SR
  • zástupca RF
  • zástupcovia samospráv

Ďalšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Viac informácií:

PrílohaVeľkosť
Pozvánka s prihláškou435.22 KB