Životné prostredie malo dnes šťastie!

Košice, 10.03.2010

V Národnej rade SR bola dnes na programe rokovania aj novela. Zákona č.152/1995 Z. z. o potravinách, ktorej úlohou bolo okrem iného aj sprísnenie predaja nebalených pekárenských výrobkov. Pôvodný návrh, čiže predaj balených pekárenských výrobkov alebo nebalených vo forme pultového predaja, by znamenal značné zaťaženie životného prostredia. Vďaka poslaneckému návrhu došlo k zjemneniu znenia, takže povinnosť baliť pekárenské výrobky nevznikla.

Návrh zákona mal ambíciu v mene hygieny prikázať baliť všetky pekárenské výrobky. Toto je ale v priamom rozpore s princípmi odpadovej hierarchie, ku ktorej sa hlási aj Slovenská republika. Na prvých troch miestach je 1. Minimalizácia vzniku odpadu a 2. Opätovné používanie 3. Recyklácia. Pôvodný návrh novely by tak podporil používanie jednorazových plastových obalov, čím je nie len v priamom rozpore s prvými dvoma stupňami hierarchie ale bez vyriešenia koncovky – teda separovaného zberu týchto obalov, nie je možná ani len recyklácia. Aj keď sa bude obec snažiť o separáciu takýchto obalov, náklady sú dosť vysoké a príjmy za predaj surovín nízke. Navyše za balenie výrobkov by v konečnom dôsledku museli zaplatiť kupujúci.

Už dávno je jasné, že odpadovú hierarchiu, aj keď je oficiálne prijatá berie Slovensko len ako formálnu vec a v praxi sa žiadna zo štátnych inštitúcií ňou neriadi. Preto sme zvyknutí na štátne orgány, ktoré si neuvedomujú, že by mali aktívne riešiť minimalizáciu odpadu. Avšak predsa len nás zaskočilo, že Vláda SR v skrátenom konaní predložila zákon, ktorý smeruje presne opačne. A navyše v novele zákona nevidia žiadne vplyvy na životné prostredie a ani dopad na obyvateľov.“, vysvetľuje Martin Valentovič, predseda Priateľov Zeme - SPZ.

Návrh zákona bol našťastie zmiernený poslaneckým návrhom, ktorý umožnil aj predaj nebalených pekárenských výrobkov s použitím technických prostriedkov a zariadení. Teda tak ako je už teraz bežné – napríklad s kliešťami na pečivo. Martin Valentovič dodáva: „Takže si ľudia stále môžu nosiť aj vlastné obaly na pekárenské výrobky. Napríklad opakovane použiteľné plátenné vrecúško, ktoré je pre životné prostredie oveľa šetrnejšie ako plastové obaly.“

Aktivita sa uskutočňuje vďaka projektu „Viac recyklácie, menej znečistenia“, ktorý je spolufinancovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Viac informácií

Martin Valentovič, predseda organizácie Priatelia Zeme - SPZ, 0903 279 817 valentovic@priateliazeme.sk

PrílohaVeľkosť
TS-balene-pecivo3.doc45.5 KB
Kľúčové slová: obaly