Zastavte znečisťovanie riek banskými toxickými kalmi

Banská Bystrica, 31.07.2008

Po ďalšom úniku jedovatých kalov pri rumunskej bani žiada 45 environmentálnych MVO svoje vlády, aby zlikvidovali staré banské odkaliská a zakázali používanie kyanidov. Po najnovšom úniku jedovatých kalov pri bani v rumunskom mestečku Baia Borsa sa 45 environmentálnych mimovládnych organizácií z Rumunska, Ukrajiny, Slovenska a Maďarska obracia na svoje vlády, aby vyčistili staré banské prevádzky a aby nepovoľovali nové rizikové banské prevádzky, pokiaľ nebudú prijaté účinné legislatívne opatrenia na zabránenie týmto únikom. Environmentálne organizácie vyzývajú aj na zákaz používania kyanidov pri ťažbe a spracúvaní nerastov. Intenzívne dažde spôsobili 26. a 27.júla tohto roku narušenie hrádze odkaliska pri bani v Baia Borsa v Rumunsku. Tamojšie úrady v snahe zabrániť úplnému roztrhnutiu hrádze nariadili vypustenie vôd a odpadu z odkaliska do blízkej rieky. Zatiaľ nie sú známe presné údaje o tom, koľko toxického kalu bolo vypusteného do rieky Viso. Predstavitelia miestnej štátnej správy v Baia Borsa iba odhadujú množstvo vypusteného banského odpadu na 8 miliónov m3. Maďarské orgány už zaznamenali zvýšené znečistenie vo vodách pri hranici s Rumunskom a Ukrajinou zlúčeninami mangánu, mede, železa, olova a najmä kadmia. Havárie na banských odkaliskách sú pomerne časté a majú ďalekosiahle následky. Po úniku kyanidov v Baia Mare a Baia Borsa v roku 2000, v dôsledku ktorého zahynulo 1 240 ton rýb a boli ohrozené zdroje pitnej vody pre 2,5 milióna obyvateľov, experti Európskej únie a Environmentálneho programu Spojených Národov (UNEP) identifikovali viac než 50 rizikových potenciálnych zdrojov znečistenia v Karpatskej oblasti, z ktorých však ani jeden nebol dodnes úplne odstránený. Medzi nimi je aj baňa v Baia Borsa. Ani po ôsmich rokoch však miestni obyvatelia nemôžu robiť nič iné, než dúfať, že dažde prestanú skôr, ako dôjde k následkom podobným ako pri havárii v roku 2000. "Nešťastné skúsenosti z Rumunska aj iných krajín ukazujú, že banský priemysel môže byť v prípade stále častejšie sa vyskytujúcich extrémov počasia veľmi zraniteľný. Väčšie či menšie úniky tekutých odpadov z banských odkalísk sú takmer pravidelné, pričom spôsobujú znečistenie dôležitých vodných tokov a ohrozujú životné prostredie aj zdravie ľudí," hovorí Roman Havlíček z Priateľov Zeme-CEPA a pokračuje: "Aj zámer povrchovej ťažby zlata v Kremnici, spolu s plánovaným použitím kyanidov pri spracovaní rudy, predstavuje z tohto hľadiska veľké riziko. Preto opäť vyzývame vládu Slovenskej republiky a najmä ministerstvo životného prostredia, aby prijali kroky smerujúce k zákazu používania kyanidov pri ťažbe a spracúvaní nerastov." Viac informáciíRoman Havlíček, programový koordinátor, Priatelia Zeme – CEPA, Tel.: 0908 967 633, havlicek@changenet.sk
Príloha:

List environmentálnych organizácií prezidentom, predsedom vlád a ministrom životného prostredia Rumunska, Maďarska, Slovenska a Ukrajiny

Prezidentom Rumunska, Maďarska, Slovenska a Ukrajiny Predsedom vlád Rumunska, Maďarska, Slovenska a Ukrajiny Ministrom životného prostredia Rumunska, Maďarska, Slovenska a Ukrajiny 29 júla 2008 Vážený pán prezident, vážený pán predseda vlády, vážený pán minister! Zastavte znečisťovanie riek banskými odpadmi v povodí Dunaja a Tisy! Intenzívne dažde v uplynulých dňoch opäť narušili hrádzu odkaliska pri bani v Baia Borsa v Rumunsku. Rumunské úrady v snahe zabrániť úplnému roztrhnutiu hrádze nariadili vypustenie vôd a odpadu z odkaliska do blízkej rieky. Dažde neustávajú a maďarské orgány už zaznamenali znečistenie zlúčeninami kovov (mangán, meď, železo, olovo a najmä kadmium) vo vodách pri hranici s Rumunskom a Ukrajinou. Nie sú známe informácie o tom, koľko toxického kalu bolo vypusteného do rieky Viso ani presný čas incidentu. Napriek predchádzajúcim technickým opatreniam sú dnes ľudia v situácii, kedy môžu iba dúfať, že dažde prestanú skôr, než dôjde k následkom podobným ako pri havárii v Baia Borsa v roku 2000. Takýto stav je neprijateľný. Po úniku kyanidov v Baia Mare a Baia Borsa v roku 2000, experti Európskej únie a Environmentálneho programu Spojených Národov (UNEP) identifikovali viac než 50 rizikových potenciálnych zdrojov znečistenia v Karpatskej oblasti, z ktorých však ani jeden nebol dodnes úplne odstránený. Medzi nimi je aj baňa v Baia Borsa. Dolu podpísané občianske organizácie Vás preto vyzývajú, aby ste bezodkladne prijali opatrenia na likvidáciu tejto hrozby, na ktorú upozornili experti EÚ a UNEP. Najnovší rozsiahly únik ťažkých kovov, ku ktorému došlo v Rumunsku 26. až 27. júla 2008, a ktorý v čase písania tohto listu stále nie je pod kontrolou, jasne dokazuje, že banský priemysel môže byť v prípade stále častejšie sa vyskytujúcich atmosferických extrémov veľmi zraniteľný. Väčšie či menšie úniky tekutých odpadov z banských odkalísk sú takmer pravidelné, pričom spôsobujú znečistenie dôležitých vodných tokov a ohrozujú životné prostredie aj zdravie ľudí. To tiež poukazuje na neúčinnosť súčasnej legislatívy. V záujme zabrániť znečisťovaniu vodných tokov z banských prevádzok žiadali občianske organizácie v Rumunsku zákaz používania kyanidov pri ťažbe a spracovaní nerastov. Takýto zákaz podľa prieskumov verejnej mienky podporuje až 67% obyvateľov Rumunska. V súčasnosti existujú ďalšie zámery na otvorenie nových baní, ktoré by mohli mať vážne dopady na v Karpatskú oblasť. Ide predovšetkým o bane v Rosia Montana a Certej v Rumunsku a v Kremnici na Slovensku. Len z čisto technického hľadiska sú tieto zámery problematické, pretože – okrem iného – nedostatočne reagujú na extrémy počasia. Tým vytvárajú významné riziko a zhoršujú už tak neprijateľnú situáciu. Do doby, než bude prijatá efektívna legislatíva, ktorá by zabránila havárii hrádzí na banských odkaliskách a pokým nebudú zlikvidované všetky rizikové potenciálne zdroje znečistenia v Karpatskej oblasti, vyzývame Vás, aby ste neschvaľovali žiadne nové banské prevádzky, ktoré by predstavovali nové riziká. Taktiež vás žiadame, aby ste prijali bezodkladné opatrenia smerujúce k zákazu používania kyanidov pri ťažbe a spracovaní nerastov. Na základe skúseností s aktuálnou haváriou a v záujme predchádzania ďalšiemu znečisteniu riek vyzývajú dolu podpísané občianske skupiny vlády Rumunska, Maďarska, Slovenska a Ukrajiny, aby: bezpečne odstránili rizikové potenciálne zdroje znečistenia v Karpatskej oblasti identifikované expertmi EÚ a UNEP, neschvaľovali nové rizikové banské prevádzky, pokiaľ nebudú odstránené súčasné potenciálne zdroje znečistenia a pokiaľ nebude prijatá efektívna legislatíva, prijali kroky smerujúce k zákazu používania kyanidov pri ťažbe a spracúvaní nerastov v Karpatskej oblasti. S pozdravom, Friends of the Earth Europe, Belgicko CEE Bankwatch Network, Česká republika National Ecological Center of Ukraine, Ukrajina Golos Pryrody, Ukrajina Priatelia Zeme-CEPA / Friends of the Earth-CEPA, Slovensko Greenpeace CEE, Rakúsko Alburnus Maior, Rumunsko National Society of Conservationists / Friends of the Earth Hungary, Maďarsko Fundatia Strawberrynet (Strawberrynet Foundation), Rumunsko Eco-Media Association, Rumunsko Rumunskon Herpetological Society, Rumunsko Noii Golani, Rumunsko ARIN, Rumunsko Independent Cenre for the Development of Enviromental Resources, Rumunsko Societatea Carpatina Ardeleana (Transylvanian Carpathia Society), Rumunsko WWF Magyarország (WWF Maďarsko) ELTE Natura Conservation Club (ETK), Maďarsko Reflex Környezetvédő Egyesület, Maďarsko Tisza Klub, Maďarsko Energia és Környezet Alapítvány, Maďarsko Inspi-ráció Egyesület, Maďarsko Biokultúra Közép-Magyarországi Egyesület, Maďarsko Zöld Kör (Green Circle) Hajdúböszörmény, Maďarsko Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata: Hungarian Network of Ecocounselling Offices Zöld Kapcsolat Egyesület (Green Connection), Maďarsko Hatvani Környezetvédő Egyesület, Maďarsko HOLOCÉN Természetvédelmi Egyesület (Holocén Nature Protection Organisation), Maďarsko E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület (E-misszió Environmental Association), Maďarsko Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlődésért, Eco-region Foundation for Sustainable Development, Maďarsko Szövetség az Élő Tiszáért, Alliance for the Living Tisza, Maďarsko Debreceni Lycium Kör, Maďarsko Tokaji Természetvédelmi Egyesület, Maďarsko Messzelátó Egyesület (Messzelato Association), Maďarsko Független Ökológiai Központ (Independent Ecological Center), Maďarsko Beretzk Péter Conservationist Club, Maďarsko Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány, Maďarsko Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért, Consultants for Sustainable Development, Maďarsko Keresztúri Társas Kör (Cultural and Environmental Association of Keresztúr), Maďarsko Zöld Akció Egyesület (Green Action Assotiation), Maďarsko Védegylet (Protect the Future!), Maďarsko Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport, Maďarsko Hajdúsági Civil Központ és Adattár Alapítvány (Civil Centre Foundation of the Hajdu Region), Maďarsko Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület, Maďarsko Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi Egyesület, Maďarsko