Začína celoslovenské turné „Klíma bez hraníc“

BRATISLAVA, 30.08.2007

Začiatkom septembra začína celoslovenské turné seminárov a informačných stretnutí „Klíma bez hraníc“. Podujatia, ktoré sú určené predovšetkým pre pedagógov zo základných a stredných škôl, sú súčasťou medzinárodného projektu „Let the Sunshine in“.

Financuje ho Európska komisia a prednášky pre učiteľov pripravili Priatelia Zeme.

„Školy zároveň dostanú ponuku vstúpiť do Klimatickej aliancie. Vstup je pre nich bezplatný, a jedinou podmienkou je na pôde školy, ako aj v miestnej komunite, hlbšie rozvíjať klimatický relevantné témy, hľadať cesty ku klimaticky šetrnému správaniu sa atď.,“ uvádza lektor Rudolf Pado z občianskeho združenia Tatry, ktorý spolupracuje na projekte s Priateľmi Zeme.
 
Učitelia na seminároch dostanú výukové postre, pracovné listy a poštou CD nosič s power-pointovými prezentáciami, letákmi aj  publikáciami. Doposiaľ naplánované semináre sa uskutočnia v Trenčíne, v Košiciach, v Poprade, v Michalovciach, na Teplom vrchu, a rôzne informačné stretnutia v Liptovskom Mikuláši, v Zaježovej, na Teplom vrchu a v Banskej Štiavnici.
 
Záujem o seminár „Klíma bez hraníc“ prejavila aj Bratislava, Nitra, Myjava a veľa ďalších slovenských miest.
 
Viac informácií

Rudolf Pado, koordinátor projektu Let the sunshine in, Tel.: 0903 028 364, email.:oztatry@slovanet.sk
Ivana Jaššová, koordinátorka projektu Let the sunshine in, Tel.: 02/52 96 29 29, email:jassova@zivica.sk

Kľúčové slová: klimatické zmeny